nieuws

Actieve rol DGBC op klimaattop

Geen categorie

Op 26 oktober vindt de Nationale Klimaattop plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Dutch Green Building Council vertelt hier meer over het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Actieve rol DGBC op klimaattop

Premier Rutte en Staatssecretaris Dijksma (Milieu) openen deze dag, waar de afspraken van de Internationale Klimaattop in Parijs naar de Nederlandse doelstellingen worden vertaald. Onderdeel van het omvangrijke programma is het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de CO2-uitstoot en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in Nederland.

Met het oog op het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord staat deze bijeenkomst in het teken van het concretiseren van wat de bouw- en vastgoedsector kan doen om de gebouwde omgeving (versneld) te verduurzamen. De opgave is uitdagend en urgent: er zullen jaarlijks 15.000 bestaande gebouwen grondig en duurzaam moeten worden gerenoveerd.

Dutch Green Building Council heeft daarom een voorstel geschreven om te komen tot een concreet ‘Deltaplan’ gericht op Duurzame Renovatie van de gebouwde omgeving in Nederland. Tijdens de sessie op de klimaattop vindt het gesprek plaats om vast te stellen wat nodig is om deze doelstelling daadwerkelijk te realiseren. Met de informatie en het commitment uit de sessie wordt een volgende stap gezet in het uitwerken van het Deltaplan.

Het Deltaplan Duurzame Renovatie moet ertoe gaan leiden dat de sector een duidelijker beeld krijgt van de focus voor de komende jaren om uiteindelijk in 2050 energieneutraal te zijn. De grote opgave ligt in de bestaande bouw. Hierbij zal het niet alleen gaan om de maatregelen die getroffen moeten worden, maar zeker ook om hoe zaken anders moeten worden georganiseerd.

Deze week gaat ook de bewustwordingscampagne ‘Ik woon zen’ officieel van start. Zeer energiezuinige nieuwbouw (zen) is het vervolgprogramma van de partijen in het Lenteakkoord (Aedes, Bouwend Nederland, Neprom, NVB en de minister van BZK). Met zen stimuleren de partijen ‘een positieve kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is maar een waardevermeerdering’. 

Reageer op dit artikel