nieuws

‘Prime yields woningen van 3,75 procent standaard’

Geen categorie

Institutionele beleggers moeten steeds dieper in de buidel tasten om aan vrijesectorhuurwoningen op toplocaties te komen. Dat beperkt de ruimte op waardegroei in deze beleggingscategorie. Andere locaties worden daardoor aantrekkelijker.

‘Prime yields woningen van 3,75 procent standaard’

Dat concludeert Syntrus Achmea Real Estate & Finance in haar Outlook 2017-2019. ‘De vraag naar hoogwaardige Nederlandse woningen op toplocaties is enorm en overstijgt het aanbod ruimschoots’, zegt directievoorzitter Henk Jagersma van Syntrus Achmea REF. ‘Aanvangsrendementen van 3,75 procent op woningen in de beste Amsterdamse wijken waren een jaar geleden ondenkbaar en zijn nu de standaard. Dit opwaartse sentiment spreidt zich uit naar andere delen van Nederland.’

Om aan de schaarse woningen te komen, moeten institutionele beleggers op toplocaties rekenen met hoge huren en lage aanvangsrendementen. Voor beleggers kan het daardoor aantrekkelijk zijn om te kijken naar alternatieven, zoals opkomende wijken, stedelijke regio’s en zorgvastgoed. Voor de woningmarkt wordt in 2016 en 2017 een rendement verwacht van ruim 10 procent. Internationaal kunnen ook woningportefeuilles in Duitsland, Engeland en Frankrijk interessant zijn.

Syntrus Achmea ziet dat institutionele beleggers miljarden euro’s beschikbaar hebben om te investeren in middeldure huurwoningen. Toch hebben gemeenten nog nauwelijks beleid om dit mogelijk te maken. Jagersma: ‘Beleggers, corporaties en gemeenten moeten de handen ineenslaan. Als corporaties hun duurdere huurwoningen aan beleggers verkopen, komt er veel geld beschikbaar voor nieuwe sociale huurwoningen. Ook kunnen bestaande woningen dan versneld worden verduurzaamd.’

In de winkelmarkt profiteren de toplocaties in populaire winkelsteden van de aantrekkende consumentenbestedingen. De aanvangsrendementen dalen hier naar 3 procent. Daarmee wordt het verschil tussen de top-15 en de rest van Nederland nog groter. Vooral kleinere steden zien de leegstand alleen maar oplopen; de structurele trends wegen daar zwaarder dan het conjuncturele herstel. Het totaal rendement in de sector zal naar verwacht niet boven de 5 procent uitkomen.

De kantorenmarkt is  terug op de radar van beleggers, met naar verwachting een rendement van 10 procent op de beste locaties. Net zoals op de winkelmarkt is ook hier sprake van een tweedeling: de onderkant van de markt profiteert niet en zakt verder weg in waarde. Aan de bovenkant van de markt is de schaarste terug. De vergrijzing en het nieuwe zorgstelsel zorgen voor een aanhoudend grote vraag naar zorgvastgoed. Op toplocaties zijn de aanvangsrendementen vergelijkbaar met die op de woningmarkt: onder de 4 procent. Voor eerstelijnscentra liggen die rond de 6 procent.

De markt voor woninghypotheken blijft aantrekkelijk voor beleggers die met weinig risico een goed alternatief zoeken voor laagrenderende staatsobligaties. Door de stijgende huizenprijzen en het verplicht aflossen van de leningen neemt het risico van hypotheekportefeuilles alleen maar af. Het verwachte rendement op woninghypotheken ligt dit jaar tussen de 4 en 6 procent.

Reageer op dit artikel