nieuws

Onderhoud monument fors duurder in 2017

Geen categorie

Eigenaren van monumenten die hun pand gebruiken voor wonen of werken kunnen onderhoudskosten in 2017 niet langer fiscaal aftrekken. Dit geldt voor panden die zijn opgenomen in het Rijksmonumentenregister.

Onderhoud monument fors duurder in 2017

Er komt een summiere overgangsregeling. Bezitters van monumentale panden kunnen dit jaar nog 80 procent van de onderhoudskosten aftrekken tegen maximaal 52 procent. Daarmee betalen zij netto 60 procent van de totale onderhoudskosten. Per 2017 wordt dit 100 procent.

In een reactie op de wijziging waarschuwt de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Wiebes (Financiën) voor een ‘monumentale’ vergissing. De plannen om de fiscale aftrek van onderhoud voor rijksmonumenten af te schaffen hebben grote gevolgen voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Volgens de vereniging is de kans groot dat hierdoor op termijn een nieuwe restauratieachterstand ontstaat.

Directeur Belastingadvies Edwin Ufkes bij adviseurs- en accountantsorganisatie Accon AVM zegt dat er 63.482 monumenten in het register zijn opgenomen. Eigenaren van deze panden gaan twee derde meer betalen aan zowel het jaarlijks onderhoud als het herstel op achterstallig onderhoud aan hun huis, kantoor of belegging. ‘Dat kan het buitenschilderwerk zijn, vervangen van kozijnen maar ook verbeteringen zoals het vervangen van een oude keuken of aanbrengen van nieuwe muren.’

De gevolgen van deze maatregel zijn lastig in te schatten, maar het zal monumentenpanden minder aantrekkelijk maken. Volgens Ufkes staat het buiten kijf dat investeren in monumentale panden minder aantrekkelijk wordt. ‘Het is niet ondenkbaar dat huurders in een monumentenpand deze verhoging van de kosten gaan terugzien. Of dat we een groei in het aanbod zien van monumentale panden, omdat eigenaren de onderhoudskosten niet zelf kunnen dragen. Overwogen kan worden om nog in 2016 kosten te maken, die voldoen aan de voorwaarden voor de aftrek.’

> Kijk hier om welke panden het gaat in het  Rijksmonumentenregister.

Reageer op dit artikel