nieuws

Hoge Raad handhaaft vonnissen in Klimop-zaak

Geen categorie

Hoge Raad handhaaft vonnissen in Klimop-zaak

De Hoge Raad heeft acht veroordelingen in de vastgoedfraudezaak rond Bouwfonds en Philips Pensioenfonds in stand gehouden. Jan van Vlijmen, die tot een celstraf van zeven jaar is veroordeeld, kan nog in cassatieberoep.

Dat heeft de Hoge Raad op 5 juli geoordeeld, schrijft het rechtscollege in een persbericht. In theorie kunnen de veroordeelden na een eventueel beroep nog een gang maken naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar dat lijkt in deze fraudezaak weinig waarschijnlijk. Een cruciale rol daarin hadden de verdachten Jan van Vlijmen en Nico Vijsma (die inmiddels is overleden) en O. L. Zij waren in de jaren negentig werkzaam bij Bouwfonds als (respectievelijk) directeur vastgoedontwikkeling, adviseur en controller/financieel directeur.

Bij grote bouwprojecten, zoals het project Eurocenter (de ontwikkeling en bouw van kantoren en woningen aan de Zuidas), werden hoge bedragen gefactureerd voor werkzaamheden die niet waren uitgevoerd. Daarmee werden bij deze en gene ‘potjes’ gecreëerd, waaruit de verdachten en anderen zich konden verrijken. De Hoge Raad heeft het merendeel van de klachten van verdachten met een verkorte motivering verworpen.

Hoofdverdachte Van Vlijmen werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, onder meer voor witwassen. Dat de geldbedragen die hij probeerde te verhullen afkomstig waren van misdrijven die waren gepleegd voordat witwassen strafbaar was gesteld, staat aan die veroordeling volgens de Hoge Raad niet in de weg.

Oud-notaris K. is door het hof veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Die straf blijft in stand. Volgens de Hoge Raad heeft het hof uit de specifieke feiten van het geval kunnen opmaken dat de notaris zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan het opstellen van een valse verkoopakte. Van T. werd door het hof veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Ook die straf blijft in stand. De vertraging van de behandeling van zijn zaak door een wraking van de rechtbank hoefde volgens de Hoge Raad niet tot een lagere straf te leiden.

Voormalig directeur van het Philips Pensioenfonds Will Frencken heeft zijn cassatieberoep niet doorgezet en is daarin daarom niet-ontvankelijk verklaard. Zijn veroordeling tot vijf jaar gevangenisstraf is nu definitief. Solid Brick en Parck Vastgoed Ontwikkeling Nederland zijn door het hof vrijgesproken. Het hof heeft die vrijspraak gemotiveerd met de overweging dat de vertegenwoordigers van deze verdachten (Del C. respectievelijk K.) zelf zijn veroordeeld als plegers van de aan de bv’s tenlastegelegde feiten.

Zij zouden de bv’s hebben gebruikt als middel om die feiten te kunnen plegen. Het OM heeft tegen die vrijspraken cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad heeft in beide zaken de beslissing van het hof vernietigd omdat de motivering van het hof niet in orde is. Deze zaken gaan terug naar het hof Amsterdam.

Reageer op dit artikel