nieuws

Beperkte woningprijsdaling bij lagere LTV

Geen categorie

Een versnelde en verdere verlaging van het maximale renteaftrekpercentage naar 30 procent leidt tot een huizenprijsdaling van 1,9 procent in 2021 en een structurele prijsdaling van 1 procent. Een maximale LTV van 90 procent betekent respectievelijk 0,6 en 0,3 procent lager prijzen.

Beperkte woningprijsdaling bij lagere LTV

Een en ander blijkt uit woningonderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Met hun rapport Kansrijk Woonbeleid zeggen PBL en CPB bij te willen dragen aan een beter onderbouwd woonbeleid. Het onderzoek is met name bedoeld voor de verkiezingsprogramma’s die politieke partijen opstellen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

In het rapport onderzoeken de overheidsinstellingen onder meer de effecten van veertien theoretische ingrepen op de koopwoningmarkt. De meest drastische maatregel blijkt de overheveling van de eigen woning van box 1 naar box 3 zonder subsidie. Dat zou leiden tot een woningprijsdaling in 2021 van 15,8 procent en een structurele prijsdaling van 11,9 procent. De koopwoningmarkt zou 16 procentpunt kleiner worden. De gemiddelde fiscale subsidievoet van het Rijk zou dalen met 30 procentpunt. De commerciële huurmarkt zou daarentegen groeien met 14 procentpunt.

Omdat dit zeer veel (startende) huizenbezitters in grote financiële problemen zou brengen, achten de bureaus dit geen uitvoerbare maatregel. Als realistischer ingreep noemen ze de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2018 met 1 procentpunt per jaar tegen nu 0,5 procentpunt. Ook zou de afbouw tot uiteindelijk 30 procent gaan in plaats van de nu afgesproken 38 procent. De gevolgen vallen mee met een eenmalige prijsdaling in 2021 van 1,9 procent en 1 procent structureel.

Ook weinig schadelijk is volgens de bureaus de introductie van een jaarlijks fictief aflossingsbedrag waarover woningbezitters geen renteaftrek krijgen. Dat levert het Rijk jaarlijks 0,5 miljard op, terwijl de huizenprijs in 2021 met slecht 0,6 procent daalt. Een ander scenario is de verhoging van het eigen woningforfait van 0,75 naar 1 procent. Dat levert weliswaar een prijsdaling op van 3 procent (eenmalig) en 1,2 procent (structureel), maar levert het Rijk jaarlijks 1,3 miljard euro op. De koopwoningmarkt krimpt dan met 1,2 procentpunt, de commerciële huurwoningmarkt wordt structureel 1,2 procentpunt groter.

Een verdere verlaging van de schuldgraad (LTV) naar 90 procent leidt een 3 procentpunt hoger volume van de commerciële huurmarkt en een 1,1 procentpunt groter marktaandeel in de totale woningmarkt. De huizenprijzen dalen dan met 0,6 procent in 2021 en 0,3 procent structureel. PBL en CPB hebben voor de koopmarkt ook positieve maatregelen doorberekend, zoals een afzwakking van de aflossingseis. Sinds 2013 moeten starters verplicht 100 procent van de woningschuld binnen dertig jaar aflossen. Als ze nog maar maximaal 50 procent hoeven af te lossen, stijgen de huizenprijzen in 2021 met 0,9 procent extra en 0,8 procent structureel. 

Reageer op dit artikel