nieuws

Woningmarkt profiteert van unanieme triple-A-rating

Geen categorie

Dankzij de unanieme triple-A-rating van ons land zal Nederland meer buitenlandse institutionele beleggers trekken en zal de hypotheekrente ‘redelijk structureel’ op een laag niveau blijven.

Dat schrijft Hugo Priemus, emeritus hoogleraar van de Technische Universiteit Delft, in zijn column op de website van makelaarsvereniging NVM. In november 2013 ontnam kredietbeoordelaar Standard & Poor’s Nederland zijn triple-A-rating en gaf ons land de kredietstatus AA+. Eind november gaf S&P Nederland de AAA-status terug, mede vanwege de herstelde economie en het hoge inkomen per hoofd van de bevolking. Branchegenoten Moody’s en Fitch hanteren ook de triple-A-status voor Nederland.

Van dit unanieme oordeel van deze kredietbeoordelaars kan Nederland in het algemeen en onze woningmarkt in het bijzonder profiteren. De hypotheekrenteaftrek wordt bepaald door de kapitaalmarktrente die in Europa tussen landen zeer sterk uiteenloopt. Deze kapitaalmarktrente wordt weer sterk beïnvloed door de landenbeoordelingen van de drie ratingbureaus. Hoe lager de lange rente, des te groter de vraag naar koopwoningen.

Het gevolg van de unanieme AAA-rating van Nederland is dat nog meer institutionele partijen hun geld in Nederland zullen willen beleggen, schrijft Priemus. ‘Voor de koopwoningmarkt betekent dit dat het perspectief van een lage hypotheekrente redelijk structureel lijkt door de combinatie van het ruimhartige monetaire beleid van de ECB, de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt en de unanieme triple A-beoordeling van Nederland. De lage hypotheekrente is niet voor eeuwig gegarandeerd, maar voorlopig zijn de financiële aspecten voor de bewoner-eigenaar uitgesproken gunstig.’

Reageer op dit artikel