nieuws

Grootste binnenstedelijke herontwikkeling impuls voor Drachten

Geen categorie

Het eind 2015 opgeleverde Raadhuisplein in Drachten behelsde een investering van ruim 100 miljoen euro. Daarmee is het project met bijna 21.000 m2 aan winkels, 187 woningen en 765 parkeerplaatsen een van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen in Noord-Nederland.

De herontwikkeling van het Raadhuisplein is een project van projectontwikkelaar Webscon, Bouwcombinatie Koopmans-Friso en de gemeente Smallingerland. Eind 2014 leverde Koopmans-Friso het grootste deel van het project op. Het ging om 18.500 m2 aan winkels, 165 woningen, 585 ondergrondse parkeerplaatsen en 150 parkeerplaatsen op maaiveld. Eind 2015 heeft de bouwcombinatie nog eens 2.000 m2 winkelruimte, 25 woningen plus 130 ondergrondse parkeerplaatsen en vijftig parkeerplaatsen op maaiveld opgeleverd.

Webscon – het voormalige Redema – is ontwikkelaar van de 20.500 m2 aan winkelruimte en 20.000 m2 aan parkeervoorzieningen. Webscon laat weten dat bijna 90 procent van de winkels is verhuurd. Grote supermarkten zijn er gemaakt voor Albert Heijn en Dirk van der Broek. Andere trekkers zijn The Sting, Media Markt en boekhandel Van der Velde. Webscon heeft de winkels verkocht aan het Spoorweg Pensioenfonds en stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer.

Koopmans Projecten heeft de woningen op eigen risico ontwikkeld. Koopmans-Friso heeft het programma gebouwd. Financier was ABN Amro Real Estate Finance. Hans Smit, directievoorzitter van moederbedrijf Koopmans Bouw, spreekt van een van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen in Noord-Nederland van de laatste jaren. ‘Zaailand in Leeuwarden-centrum – dat wij mede hebben ontwikkeld en gebouwd – was nog groter. Met Raadhuisplein Drachten zijn we ruim vier jaar bezig geweest. Dit project vergde een investering van meer dan 100 miljoen euro. Zo’n groot project betekent een belangrijke impuls voor de binnenstad van Drachten.’

Zelf heeft Koopmans ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd in het woningprogramma, verklaart directeur Smit. ‘We hebben in totaal 187 appartementen ontwikkeld. Omdat huur onder de veelal oudere bewoners in Drachten veel meer in trek is dan koop, is 95 procent voor de huurmarkt. Zorginstelling De Friese Wouden heeft 52 appartementen afgenomen, waarbij de bewoners zorgvoorzieningen kunnen afnemen. Woningstichting Accolade heeft 55 woningen gekocht voor verhuur in het sociale segment. JP van den Bent stichting gaat achttien woningen verhuren aan jongeren met een beperking. De laatste 24 woningen leveren we voor de kerst op. Voor de 62 marktwoningen praten we nu met een aantal institutionele beleggers.’

De overheden hebben de openbare ruimte flink verbeterd. Gemeente Smallingerland en provincie Friesland (1,47 miljoen euro) hebben ruim 6,5 miljoen euro gestoken in het openbaar gebied. Zo zijn betonnen straatklinkers en standaard lichtmasten vervangen door nieuwe gebakken straatstenen en speciaal ontworpen lichtmasten. In de lichtmasten zijn ook stroomvoorzieningen opgenomen die het mogelijk maken het Raadhuisplein te gebruiken voor de warenmarkt en evenementen. Een bijzonder effect geven de ‘gestrooide’ verlichte klinkers aan de westzijde van het plein, die ook reageren op de beweging van langslopend publiek. 

Reageer op dit artikel