nieuws

Schorsing Eurocommerce-accountant

Geen categorie

De Accountantskamer schrapt de accountant die de jaarrekeningen van Eurocommerce van 2008, 2009 en 2010 ten onrechte goedkeurde voor minstens zes maanden uit het register van de accountants.

Dat meldt de Accountantskamer in een bericht op de eigen website. Eurocommerce ging in 2012 failliet nadat bleek dat de kantorenportefeuille van de ontwikkelende belegger zwaar onder water stond. De tuchtrechter oordeelt dat er geen juiste en afdoende controle plaatsvond en dat er geen deugdelijke grondslag was om bij die jaarrekeningen de goedkeurende accountantsverklaring af te geven. Hiermee verklaart de Accountantskamer de klachten van het Openbaar Ministerie, de curatoren van het failliete Eurocommerce en enkele financierende banken grotendeels gegrond.

De accountant had onvoldoende geschikte informatie verzameld om te kunnen beoordelen of de waardering van het onroerend goed van Eurocommerce klopte. Dit geldt ook voor de controle van de gepresenteerde verdeling van de langlopende en de kortlopende schulden van Eurocommerce en daarmee voor de continuïteitsveronderstelling. De niet nader genoemde accountant heeft daardoor de controle van de jaarrekeningen over 2008, 2009 en 2010 van Eurocommerce met onvoldoende diepgang en met een onvoldoende professioneel kritische instelling gepland en uitgevoerd.

Hierdoor gaf hij een goedkeurende accountantsverklaring af zonder een deugdelijke grondslag. De Accountantskamer rekent het betrokkene zwaar aan dat zijn verzuim zich voordeed bij de controle van jaarrekeningen waarvan hij wist dat de afgifte van zijn goedkeurende verklaring van essentieel belang was voor de banken waarvan Eurocommerce voor financiering afhankelijk was.

Door zijn kerntaak als controlerend accountant te veronachtzamen, heeft de accountant in aanmerkelijke mate de voor hem geldende beroeps- en gedragsregels geschonden en het vertrouwen in de beroepsgroep geschaad. Zeer zorgwekkend is dat betrokkene de controle van de jaarrekening 2010 voor het overgrote deel zelf heeft uitgevoerd, terwijl sprake was van duidelijke bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid, zonder daartegen adequaat functionerende waarborgen te treffen en zonder een en ander voldoende vast te leggen in het dossier.

Betrokkene heeft daardoor blijk gegeven in meer opzichten niet te beschikken over voldoende vakbekwaamheid. De Accountantskamer acht daardoor de maatregel van doorhaling in het register passend en geboden. Na een termijn van zes maanden van niet-inschrijving kan betrokkene aan de beroepsorganisatie vragen of hij zich opnieuw in het register mag laten inschrijven. Of dat wordt toegestaan, beslist de beroepsorganisatie.

Reageer op dit artikel