nieuws

CBS: Economie groeit met 0,1 procent

Geen categorie

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2015 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Export, investeringen en consumptie leveren een positieve bijdrage.

De economie groeit daarmee voor het zesde kwartaal op rij. Aanvankelijk trok de groei behoorlijk aan. In de afgelopen twee kwartalen echter viel de groei terug en lijkt er min of meer sprake van consolidatie. Inmiddels is de omvang van de economie wel weer groter dan voor de crisis.

Het groeicijfer is gebaseerd op de gegevens die nu beschikbaar zijn. Volgens een eerste berekening was de Nederlandse economie in het derde kwartaal 1,9 procent groter dan in het derde kwartaal van 2014. Deze groei is toe te schrijven aan hogere investeringen, meer export en meer consumptie door consumenten en overheid. Net als in het tweede kwartaal drukte de beperking van de aardgasproductie de groei met ongeveer 0,5 procentpunt.

Net als in de voorgaande drie kwartalen is in het derde kwartaal aanzienlijk meer geïnvesteerd in woningen. Ook gaven bedrijven en instellingen weer meer uit aan vervoermiddelen dan een jaar eerder. Dit kwartaal lagen vooral de investeringen in personenauto’s een stuk hoger. Daarnaast is ook meer geïnvesteerd in vrachtauto’s, opleggers en dergelijke. Ten slotte hebben bedrijven en instellingen ook meer besteed aan machines en installaties, telecommunicatie en software.

Bij aanvang van het vierde kwartaal hebben positief gestemde ondernemers de overhand. De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie was begin vierde kwartaal even hoog als begin derde kwartaal. Toen bereikte de bezettingsgraad het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis eind 2008.

Reageer op dit artikel