nieuws

ABF: nieuwbouw en verkoop sociale woningen gewenst

Geen categorie

Om de scheefheid op de sociale huurmarkt te verkleinen, adviseert ABF Research woningcorporaties een deel van hun te liberaliseren bezit te verkopen. Er moeten snel goedkope huurwoningen gebouwd worden.

Dat blijkt uit het rapport over scheefwonen dat ABF in opdracht van Aedes en Woonbond schreef. Nu verhuren corporaties slechts 3,9 procent van hun woningbezit boven de liberalisatiegrens van 710 euro per maand. Maar ruim 40 procent van het totale corporatiebezit van 2,3 miljoen woningen heeft een zodanige kwaliteit dat deze woningen gezien het aantal WWS-punten geliberaliseerd zouden kunnen worden.

‘Daarbij is er de keus om de woningen door te schuiven naar een niet-Daeb dochter of vennootschap dan wel te verkopen. In beide gevallen levert dat de corporatie investeringsmiddelen op die gericht ingezet zouden kunnen worden voor een bouwimpuls in het bereikbare huursegment’, aldus ABF.

Op de korte termijn raadt ABF corporaties en beleggers aan goedkope, sobere huurwoningen te bouwen, eventueel met tijdelijke contracten. Afbouw van de huurtoeslag verdient ook bestudering, meent ABF. Erkenning van de regionale woningmarktverschillen en differentiatie van de liberalisatiegrens zou goedkope scheefheid tegengaan. ABF stelt voor in regio’s met een lage WOZ-waarde de liberalisatiegrens te verlagen. Werken aan een gelijker speelveld voor de gereguleerde huursector, geliberaliseerde huursector en de overgesubsidieerde koopsector verdient ook aanbeveling.

De ‘goedkope scheefheid’ op de huurmarkt is overigens wel teruggebracht. In 2009 waren nog 654.000 huishoudens ‘goedkope’ scheefwoners tegen 418.000 nu. Het aantal dure scheefwoners is sinds 2009 verdrievoudigd van 101.000 naar 332.000. Ook op de koopmarkt is niet alles in goede verhouding. Van de 3,812 miljoen huishoudens in een koopwoning is de betaalbaarheid voor 424.000 huishoudens in meer of mindere mate een probleem.

De Woonbond en Aedes beraden zich nog op een reactie. ‘Het onderwerp blijkt complexer dan op het eerste oog leek en de populatie scheefwoners is dynamisch, zodat wellicht vervolgonderzoek op basis van recentere cijfers nodig is. Woonbond en Aedes sturen volgende week minister Blok een brief over de problematiek’, aldus de twee in een gezamenlijke reactie. De Woonbond zal verkoop van sociale huurwoningen aan beleggers nooit accepteren. De huurdersvereniging pleit juist voor de bouw van 100.000 nieuwe sociale huurwoningen. Binnen Aedes lopen de belangen van corporaties ook uiteen.

Reageer op dit artikel