nieuws

Nibud adviseert meer hypotheek voor tweeverdieners

Geen categorie

De maximale hypotheek voor tweeverdieners mag iets omhoog, adviseert het Nibud de Tweede Kamer. De ruimte in het budget die huishoudens in 2016 hebben voor hypotheeklasten is nagenoeg gelijk gebleven.

Nibud adviseert meer hypotheek voor tweeverdieners

Dat schrijft het Nibud in het adviesrapport Financieringslastnormen 2016 dat op 26 oktober aan de Tweede Kamer is aangeboden. Banken zijn verplicht het advies op te volgen. Huishoudens met een inkomen van twee tot drie keer modaal (70.000 tot 120.000 euro) profiteren hiervan het meest. De lagere inkomens (onder de 40.000 euro) moeten juist rekening houden met iets minder financiering vanwege de sterkere afbouw van toeslagen.

Voor het bepalen van de percentages voor 2016 heeft het Nibud de verlaging van de maximale beleningsgraad meegenomen van 103 procent (2015) naar 102 procent van de waarde van de koopwoning. Ook is de jaarlijkse beperking van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt in de hoogste schrijf meegenomen. In 2016 gaat deze van 51 naar 50,5 procent. Als het Nibud alle wijzigingen meeneemt en rekening houdt met een gemiddelde loonstijging van 1,4 procent blijkt dat gemiddelde kopers iets meer of net zo veel hypotheek kunnen krijgen. 

Het Nibud adviseert in het rapport om vanaf 2016 bij huishoudens met twee inkomens, het tweede (laagste) inkomen voor de helft mee te nemen bij het bepalen van het financieringslastpercentage. Nu geldt dat het tweede inkomen voor een derde meegenomen mag worden. Het Nibud stelt deze verruiming voor omdat door belastingmaatregelen tweeverdieners netto meer overhouden dan eenverdieners en het verschil steeds groter wordt. Als er niets aan het overheidsbeleid verandert, zou er in 2023 geen verschil meer zijn tussen de maximale hypotheek van een- en tweeverdieners.

Reageer op dit artikel