nieuws

‘Gemeente remt flexibiliteit op de woningmarkt’

Geen categorie

Huurprijzen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal met 5,2 procent gestegen ten opzichte van 2014. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand is nu 13,27 euro.

‘Gemeente remt flexibiliteit op de woningmarkt’

Dat blijkt uit cijfers van Pararius.nl. De website wijt de stijging aan een stagnatie aan de aanbodzijde. Gemeenten anticiperen niet voldoende op het tekort aan huurwoningen in het middensegment. De bij Pararius aangesloten makelaars verhuurden in het derde kwartaal van dit jaar 13.299 woningen via de website terwijl zij er slechts 10.194 nieuw te huur konden aanbieden.

Volgens Jasper de Groot, algemeen directeur van Pararius, is er veel vraag naar huurwoningen in het middeldure segment met huren tussen 700 en 1.000 euro per maand. ‘Al jaren bepleiten wij in onze kwartaalberichten dat het segment vrijesector-huurwoningen in Nederland te klein is voor het goed functioneren van de woningmarkt. Dit segment zorgt voor de verbinding tussen de sociale huurmarkt en de koopmarkt en stimuleert doorstroming van de middeninkomens. Er is momenteel nauwelijks een alternatief bij een neergaande of aantrekkende koopmarkt.’

Nu de particuliere markt voor koopwoningen aantrekt zijn veel gemeenten geneigd het economisch belang te laten prevaleren ten koste van het maatschappelijk belang. Gemeenten verkopen liever grond voor de realisatie van koopwoningen dan voor huurwoningen. Gemeenten zullen dus met minder opbrengst genoegen moeten nemen als men het maatschappelijke belang wil dienen en het aandeel middeldure huurwoningen in de woningvoorraad wenst te vergroten.

Daarnaast lijkt het alsof gemeenten zich niet bewust zijn van het feit dat de lange wachttijd voor een sociale huurwoning haar oorsprong vindt in het ontbreken van een solide middelduur huursegment. Hierdoor zijn sociale huurders niet in staat door te stromen. Volgens het ‘State of the State’-rapport van Deloitte is er een groep van meer dan 600.000 scheefwoners in Nederland. Dit is 28 procent van alle bewoners van sociale huurwoningen. Deze groep zou inmiddels geen corporatiewoning meer kunnen huren, maar woont daar vanwege eerdere toetreding wel al. De primaire reactie van de gemeenten is om meer sociale huurwoningen bij te laten bouwen terwijl een structurele oplossing gezocht zou moeten worden in het bijbouwen van woningen in het middeldure segment. Hierdoor kunnen de scheefwoners opschuiven.

Reageer op dit artikel