nieuws

G4 in gesprek met vastgoedsector over verduurzaming

Geen categorie

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn in gesprek met de vastgoedsector over verduurzaming. Deze week begint een nieuw onderzoek.

Eerder werden duurzaamheidsonderzoeken verricht naar kantoren in Utrecht, Rotterdam en op de Amsterdamse Zuidas. Dit onderzoek krijgt deze week een vervolg gericht op kantoorpanden in Den Haag en de rest van Amsterdam. De verwachting is dat daarmee een derde van de totale kantorenvoorraad in de vier grote steden (G4) bereikt wordt, en dat zo een goed beeld ontstaat van de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid in deze sectorDe G4 nemen hiermee het initiatief om eigenaren en eindgebruikers van vastgoed dichter te betrekken bij de realisatie van landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Dat dit urgent is, blijkt onder andere uit de recent gepubliceerde Nationale Energieverkenning. Daaruit blijkt dat met name de in de utiliteitsbouw gemaakte energiebesparingsafspraken buiten bereik blijven. Omdat veel vastgoedeigenaren kantoren hebben op meerdere locaties, zien de vier grote steden meerwaarde in het gezamenlijk in gesprek gaan met de sector over het versneld realiseren van de duurzaamheidsambities.

De gemeenten willen de resultaten van het onderzoek onder andere gebruiken om te komen tot concrete afspraken met de vastgoedsector over kennisuitwisseling, het wegnemen van barrières en uitvoering van concrete projecten. Het onderzoek zelf loopt tot mei 2016. Uitvoerder van het onderzoek is BBN Adviseurs.

Reageer op dit artikel