nieuws

Corporaties: langere wachtlijsten door vluchtelingen

Geen categorie

Wachtlijsten voor sociale huur zullen langer worden omdat de meeste corporaties vluchtelingen opvangen in bestaande woningen.

Corporaties: langere wachtlijsten door vluchtelingen

Dat verwachten bestuurders van sociale huisvesters, zo meldt Finance Ideas op basis van zijn Corporatie Survey die elk kwartaal wordt gehouden onder ongeveer zeshonderd corporatiebestuurders en -managers. Van de ondervraagden verwacht 54 procent de vluchtelingen op te vangen in bestaand bezit. Bijgevolg voorziet 61 procent van deze groep langere wachtlijsten.

Andere opties voor de opvang scoren lager. Tijdelijke woningen zijn voor 25 procent van de ondervraagden een optie en ander bezit zoals kantoorruimte geldt voor 15 procent als een mogelijkheid. ‘Het huisvesten van vluchtelingen in zogenoemde ‘alternatieve locaties’ is bij nader inzien nog niet zo simpel als het lijkt. Wettelijke regels, zoals het Bouwbesluit, of de beperkingen die de nieuwe Woningwet oplegt aan de dienstverlening door corporaties, staan een snelle uitvoering in de weg’, concludeert Finance Ideas. Overigens verwacht 11 procent helemaal geen vluchtelingen te hoeven opvangen.

Reageer op dit artikel