nieuws

Taxeren lastig voor ruim helft corporaties

Geen categorie

55 Procent van de corporaties twijfelt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de basisgegevens, en is daarom nog niet in staat het woningbezit te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat.

Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL en KPMG onder Nederlandse woningcorporaties. De waardering tegen marktwaarde is vanaf 2016 verplicht en verankerd in de nieuwe Woningwet. Corporaties zijn echter wel druk bezig met een inhaalslag en zien de noodzaak van een nieuwe waarderingsmethode in.

De marktwaardering wordt door corporaties niet uitsluitend als verplichting gezien. Van de ondervraagde corporaties geeft 87 procent aan dat zij het ook als middel zien voor het verbeteren van de vastgoedsturing en voor het verhogen van de transparantie. Het valt daarbij op dat op dit moment slechts 35 procent zegt te beschikken over een concreet plan voor vastgoedsturing.

Voor corporaties is 2015 een overgangsjaar waarin zij alvast kunnen wennen aan de nieuwe waarderingssystematiek. Met de implementatie daarvan is doorgaans minimaal 5 maanden gemoeid maar meestal een veel langere periode. De corporaties die nog niet begonnen zijn zullen dus haast moeten maken, alhoewel het de vraag is in hoeverre dit nog op tijd lukt.

Corporaties hechten waarde aan een zorgvuldig verloop van het taxatieproces. Dat blijkt uit het gegeven dat 44 procent van de corporaties hiervoor reeds een ‘handboek marktwaardering’ heeft opgesteld en meer dan de helft van de corporaties (55 procent) rekening houdt met algemeen geaccepteerde richtlijnen en aanbevelingen, aldus de onderzoekers. Daaronder vallen de richtlijnen en aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). Ruim de helft (52 procent) van de corporaties heeft het taxatieproces al gestandaardiseerd en is daarbij niet afhankelijk van één externe taxateur. 

Reageer op dit artikel