nieuws

Ondernemingskamer wijst verzoek NVM-dochter af

Geen categorie

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam ziet geen aanleiding om een enquête in te stellen naar het beleid en de gang van zaken binnen het softwarebedrijf Realworks. Het verzoek van de NVM-dochter is dan ook afgewezen.

Ondernemingskamer wijst verzoek NVM-dochter af

Dat meldt makelaarsorganisatie NVM. Het NVM-bestuur is ‘blij met de duidelijkheid die ontstaat’ door het standpunt van de Ondernemingskamer. Het bestuur heeft inmiddels met Realworks een mediation in gang gezet om tot praktische oplossingen te komen.

Realworks verzocht de Ondernemingskamer in september om een onderzoek. Het bedrijf meende namelijk dat de NVM zich niet als goed aandeelhouder opstelde en dat ze in strijd met gemeenschappelijke afspraken uit 2003 tussen Realworks en NVM diverse ICT-producten en -toepassingen levert of wil gaan leveren aan haar leden.

Realworks was van mening dat de NVM als meerderheidsaandeelhouder, de bedrijfsvoering belemmerde en de dienstverlening deels wilde overnemen. De Ondernemingskamer zou naar deze handelwijze een onderzoek moeten instellen. Volgens Realworks moest de NVM gelast worden om lopende deze enquête al haar activiteiten die (zouden) concurreren met Realworks te staken. Dit was voor de NVM ‘niet acceptabel’ omdat een enquête zes tot negen maanden in beslag kan nemen. De gevraagde beperkingen zouden de leden en de vereniging enorm schaden, vond de NVM.

De Ondernemingskamer concludeert dat er geen blijk is van gegronde twijfel aan het beleid en de juiste gang van zaken bij Realworks, noch van gegronde verwijten aan NVM als aandeelhouder. Een onderzoek is derhalve niet geboden, aldus de Ondernemingskamer. Daarmee wijst de Ondernemingskamer ook de door Realworks gevraagde tijdelijke maatregelen af.

Reageer op dit artikel