nieuws

Kwart miljard voor scholen gaat uit gemeentefonds

Geen categorie

Gemeenten en scholen vrezen voor de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in het basisonderwijs als gevolg van de structurele uitname van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds. Dat meldt Bouwstenen voor Sociaal, het platform voor maatschappelijk vastgoed. De voorgenomen uitname is het gevolg van de uitwerking van de motie-Haarsma Buma. Het geld wordt overgeheveld van gemeenten naar scholen, maar de taakverdeling blijft gelijk.

Kwart miljard voor scholen gaat uit gemeentefonds

Het geld dat gemeenten jaarlijks krijgen voor onderwijshuisvesting is geen vrij te besteden geld. Het ligt vast in stenen. Gemeenten die de afgelopen jaren veel in onderwijshuisvesting hebben geïnvesteerd, worden de dupe van de uitname. Die kunnen mogelijk de hypotheek van deze gebouwen niet meer betalen, maar zijn hiervoor wel verplichtingen aangegaan. Ook liggen er plannen klaar voor nieuwe investeringen.

De vrees is dat nieuwe investeringsplannen voorlopig de ijskast in gaan. Tijdens een bijeenkomst van Bouwstenen stelde Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Almere, de korting aan de kaak. ‘De bezuiniging is een slechte zaak. Zo kunnen we de gezamenlijke ambities van gemeenten en onderwijs niet realiseren.’

De kwaliteit van de huisvesting in het basisonderwijs staat ook op andere manieren onder druk. Zo zijn er de overheveling van het budget voor het buitenonderhoud (158 miljoen euro) van gemeenten naar scholen, een oplopende leegstand, een flinke vervangingsopgave en nieuwe kwaliteitsnormen voor onderwijshuisvesting. Het Nijmeegse schoolbestuur Conexus heeft het probleem in een brief aan de Tweede Kamer aan de orde gesteld.

Reageer op dit artikel