nieuws

IVBN betreurt verhuurdersheffing en wil meer zekerheden beleggers

Geen categorie

IVBN-bestuurslid Dick van Hal betreurt de verhuurdersheffing op huurwoningen onder de 700 euro. Van de beleggershuurwoningen krijgt ongeveer 35 procent met de heffing te maken. Het gaat om ongeveer anderhalve maand huur, die moet worden afgedragen.

IVBN betreurt verhuurdersheffing en wil meer zekerheden beleggers

Beleggers willen deze woningen zo veel mogelijk gaan liberaliseren en gaan zich beraden over de ongeveer 15 procent van hun huurwoningen waarbij dat niet mogelijk is. In dat geval zullen ze waarschijnlijk moeten worden verkocht. Van Hal, binnen IVBN bestuurlijk verantwoordelijk voor woningen, hoopt dat de politiek met maatregelen komt die meer zekerheden bieden aan beleggers en hen stimuleren extra te investeren in de huurwoningenmarkt.

Van Hal ziet, ondanks dat de heffing negatief uitpakt op het rendement van beleggers, ook positieve effecten van de heffing. ‘In de sociale gereguleerde huurvoorraad zal meer marktconform moeten worden gewerkt  Er zullen meer corporatiewoningen – na mutatie van de huurder – geliberaliseerd worden verhuurd. Dat leidt tot een vergroting van de vrije sector huur. In combinatie met de maatregelen voor de koopwoningenmarkt zal het aannemen van de wet leiden tot betere verhoudingen op de woningmarkt en wordt de aanzienlijke overheidssubsidiëring in de woningmarkt afgebouwd. De vrije sector huur zal daardoor geleidelijk in een betere positie komen vergeleken met de sociale huur- en de koopsector. IVBN zal – ondanks de financiële gevolgen van de verhuurdersheffing – blijven streven om zowel binnen- als buitenlandse marktpartijen meer te interesseren voor de vrije sector.’

De Eerste Kamer stemde op 17 december 2013 met een nipte meerderheid in met de Wet ‘maatregelen woningmarkt 2014’ met als onderdeel de verhuurdersheffing 2014. Deze wet legt een heffing op voor huurwoningen onder de 700 euro gebaseerd op de WOZ-waarde van de woningen. De heffing bedraagt in 2014 0,381 procent van de WOZ en loopt op tot 0,536 procent in 2017. Voor een huurwoning met een WOZ-waarde van 175.000 euro en een huur van 600 euro moet dan een heffing van 938 euro worden betaald.

In de Eerste Kamer is afgesproken de verhuurdersheffing over twee jaar te evalueren, maar het voorstel om een einddatum in de wet op te nemen, haalde het niet. IVBN had (vanwege de politieke onafwendbaarheid van de heffing gezien de noodzakelijke opbrengst voor de schatkist) zowel richting Tweede als Eerste Kamer nog voorgesteld om de heffingsgrens voor beleggers te verlagen naar 600 euro. Dit zou beleidsmatig de verkoop van te liberaliseren corporatiebezit stimuleren en het negatieve effect van de heffing voor beleggers verminderen. Maar het voorstel moet vooral ook de vrees van beleggers wegnemen voor een heffing in de vrije sector huur en het terugvallen van eenmaal geliberaliseerde huurwoningen onder de heffingsgrens. Er is een verschil in heffingsgrens voorgesteld omdat beleggers, in tegenstelling tot corporaties, geen staatssteun ontvangen.

Reageer op dit artikel