nieuws

Geen recht op ‘redelijk’ rendement sociale woningen

Geen categorie

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat commerciële verhuurders geen recht kunnen laten gelden op wat zij zelf een ‘redelijk rendement’ noemen, althans niet voor huurwoningen met een huurprijs onder 681 euro. Huiseigenaren worden immers niet gedwongen om hun woningen te verhuren.

Geen recht op ‘redelijk’ rendement sociale woningen

Particuliere verhuurders, waaronder de stichting Fair Huur, hadden  twee bodemprocedures aangespannen tegen de staat. Zij vinden dat de Nederlandse huurwet- en huurregelgeving een goed rendement op sociale huurwoningen in de weg staat. Het zou gaan om ‘een onevenredige en buitensporige last voor particuliere verhuurders van sociale huurwoningen in het algemeen’. De particuliere verhuurders wilden aantonen dat de inmenging van de overheid ertoe leidde dat vrijwel alle particuliere huiseigenaren geen rendement op investeringen kunnen behalen in de niet-geliberaliseerde huursector. Met name bij de verhuur aan lang zittende huurders zou de financiële situatie nijpend zijn. De verhuurders beklaagden zich over de inmenging van de overheid in hun eigendomsrecht en het gebrek aan rendement, onder meer door de invoering van de verhuurderheffing.

De rechtbank oordeelt dat de Nederlandse huurwet- en huurregelgeving niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt tegenover particuliere verhuurders van sociale huurwoningen. Ten eerste hebben deze verhuurders die stap in de sociale verhuurmarkt zelf gezet. Ook is het in Nederland zo dat verhuurders invloed hebben op de huurprijzen en dat wanbetalers uiteindelijk uit hun huis gezet kunnen worden. Tenslotte concludeert de rechtbank dat er geen recht op een redelijk rendement bestaat. Wel overweegt de rechtbank dat in individuele gevallen sprake kan zijn van een buitensporige en onevenredige last. Een dergelijke toets moet plaatsvinden in een procedure bij de kantonrechter over beëindiging van de huurovereenkomst.

De rechtbank stelt verder vast dat de doelen die de staat heeft met het huurbeleid, zoals huurbescherming en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, door de politiek zijn vastgelegd. De rechtbank kan niet op de stoel van de wetgever zitten en onthoudt zich dan ook van een inhoudelijke beoordeling van deze doelen.

Reageer op dit artikel