nieuws

Europees overleg over financiering huisvesting

Geen categorie

De Europese ministers van Wonen hebben op 9 en 10 december in Brussel informeel overlegd over huisvesting. Het hoofdthema was financiering van huisvesting in tijden van crisis.

Mark Frequin, directeur-generaal Wonen en Bouwen, was erbij, evenals Cecodhas, de koepelorganisatie van Europese sociale huisvesters. Dat meldt corporatiekoepel Aedes op zijn website.

De bewindslieden noemen in hun eindverklaring sociale huisvesting een belangrijk wapen in de strijd tegen sociale uitsluiting. Ze benadrukken ook het macro-economische belang van de bouw en wijzen op de gunstige effecten die sociale huisvestingprojecten hebben op de werkgelegenheid. Verder pleiten ze ervoor beleid op het gebied van huisvesting, gezondheid, energiebesparing en mobiliteit evenwichtig op elkaar af te stemmen.

De ministers doen in hun verklaring ook een aantal concrete verzoeken aan de Europese Commissie (EC). Ze vragen de EC de effecten op de financiering van woningbouwprojecten te bestuderen van de nieuwe Basel III-regelgeving voor banken. De ministers vrezen dat Basel III het aantrekken van leningen met een lange looptijd kan bemoeilijken. Dergelijke leningen zijn nodig voor investeringen in nieuwe woningen.

Reageer op dit artikel