nieuws

‘Transparantie voorwaarde stabiele vastgoedmarkt’

Geen categorie

Vastgoedmarkten zijn cruciaal voor economische stabiliteit en groei. Beleid en toezicht moeten zich richten op een gezonde en evenwichtige marktontwikkeling, die instabiliteit voorkomt. Transparantie is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Dat stelde professor Paul Hilbers, divisiedirecteur van De Nederlandsche Bank (DNB) in de Vastgoedlezing 2013 op dinsdag 12 november.

Een substantieel deel van ons nationaal inkomen wordt direct of indirect verdiend in de vastgoedsector. Onevenwichtigheden in de vastgoedmarkt kunnen echter aanzienlijke problemen veroorzaken voor banken en andere financiële instellingen. Grote schommelingen in activaprijzen hebben een forse impact op het financiële systeem. Volgens Hilbers is er daarom meer aandacht nodig voor de waarderingsprocessen en een nauwkeuriger beoordeling van de waardering van commercieel vastgoed. Parallel aan betere taxaties, wordt momenteel ook in opdracht van DNB een Asset Quality Review uitgevoerd bij banken. Hierbij wordt gekeken naar de waardering van commerciële vastgoedleningen en het bijbehorende onderpand.

Hilbers is directeur van de divisie Toezicht Beleid van De Nederlandsche Bank en hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit. De jaarlijkse Vastgoedlezing is een initiatief van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Het instituut trekt hiervoor professionals aan die vanuit verschillende achtergronden hun visie geven op de maatschappelijke betekenis van een vastgoedvraagstuk. Meer informatie: www.vastgoedlezing.nl.

Reageer op dit artikel