nieuws

Partijen niet ontevreden over strijd tegen kantorenleegstand

Geen categorie

Marktpartijen hebben vooralsnog weinig behoefte om regionale kantorenfondsen op te richten. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Kamer over de voortgang van het anderhalf jaar oude kantorenconvenant.

Partijen niet ontevreden over strijd tegen kantorenleegstand

In haar brief refereert de minister aan een overleg dat vorige maand heeft plaatsgevonden met alle partijen die het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren ondertekenden. De betrokken overheden ‘hebben naar voren gebracht dat zij in toenemende mate samenwerken in het regionaal programmeren van kantoorlocaties. Hierdoor wordt voorkomen dat er in de verschillende kantorenregio’s zonder regionale afstemming nieuwe kantoren bijgebouwd zouden kunnen worden’, aldus Schultz van Haegen.

De marktpartijen brachten op hun beurt in dat de markt steeds meer zijn werk doet. De (deels) leegstaande kantoren worden op een meer reële waarde gewaardeerd. Hierdoor wordt transformatie van leegstaande kantoren naar andere functies financieel steeds meer mogelijk, stelt de minister. Vanuit marktpartijen is er vooralsnog dan ook onvoldoende commitment om regionale kantorenfondsen op te richten, zoals eerder werd voorgesteld door onderzoekers van Deloitte.

In het overleg is geconcludeerd dat het Rijk met het wegnemen van een aantal belemmerende regels, het opzetten van de Expertteams Kantoortransformatie & Planschade Risico’s en de uitvoering van het Deloitte-onderzoek, op adequate wijze invulling geeft aan de afspraken uit het convenant.

Partijen concludeerden gezamenlijk dat hun activiteiten het doel van het kantorenconvenant – het creëren van een goed functionerende kantorenmarkt – dichterbij brengen. Een aantal partijen tekenden daarbij aan dat het proces wel langzaam gaat. Daarom is afgesproken om het komende half jaar gezamenlijk te bezien of nadere acties nodig en mogelijk zijn.

Afgelopen jaar slaagde de gemeente Amsterdam erin om 80.000 m2 leegstaande kantoren een nieuwe functie te geven. In 2014 moet dat bijna twee keer zoveel zijn: 150.000 m2. Daarmee loopt het stadsbestuur ruim voor op het voornemen voor de huidige collegeperiode. Volgens cijfers van wethouder Maarten van Poelgeest lukt het om bijna 350.000 m2 aan leegstand opnieuw in te vullen, terwijl het doel 200.000 m2 was. De kantoren maakten plaats voor zestien hotels en ruim 2100 woningen.

Reageer op dit artikel