nieuws

Overschot aan modewinkels naar bijna 500.000 m2

Geen categorie

De modebranche heeft een overschot van 480.000 m2 (ofwel 15 procent) aan winkeloppervlak. Dat overschot zal tot 2020 geleidelijk verdwijnen en vooral ten koste gaan van de kleinere hoofdwinkelgebieden.

Overschot aan modewinkels naar bijna 500.000 m2

Dat becijfert ABN Amro in het vandaag verschenen rapport Retaillocaties in 2020.

Tussen 2004 en 2012, zo berekende ABN op basis van Locatus-cijfers, is het aantal vierkante meter modewinkels met 21 procent toegenomen tot 3,2 miljoen vierkante meter. De vloerproductiviteit is echter afgenomen van 3.300 euro per vierkante meter tussen 2004 en 2007 naar 2.800 euro nu. Gezien de huidige krappe exploitatie van veel modewinkels en het nog groeiende aandeel internetverkopen is dat 15 procent teveel vierkante meter winkels.

De leegstand in de gehele winkelmarkt verdubbelt de komende jaren. Nu ligt het percentage rond de 7 procent, in 2020 bedraagt het totale leegstandniveau 14 procent. Oorzaak zijn de ‘usual suspects’: het algehele overschot aan winkels, internetverkopen, economische malaise en demografie (lagere bevolkingsgroei en vergrijzing). Opvallend is dat perifere en grootschalige detailhandel het nu nog relatief goed doet met een gemiddelde leegstand van 5 procent. Maar ook in 2020 zal de leegstand hier zo’n 14 procent bedragen. Dat percentage zal minder hoog uitpakken als retailers genoegen nemen met een lagere omzet en beleggers met een lagere huuropbrengst.

Oog voor positieve ontwikkelingen hebben de ABN-economen ook. Zo kent het designer outlet center in Roermond eind 2012 geen leegstand. Bovendien profiteert het stadscentrum van Roermond fors van het outlet center. Kende het centrum in 2004 nog een leegstand van 17 procent, in 2012 is dat percentage gedaald naar 10 procent. In de periode tussen 2004 en 2012 is het outlet in oppervlakte bijna verdubbeld en daalde de leegstand van 31 naar 0 procent.

Terug naar de landelijke sombere trend ziet ABN het totale retailvolume dit jaar met 2 procent dalen. Het volume zal tot 2018 onder druk staan, vreest de bank. Reden is dat de particuliere consumptie en koopkrachtontwikkeling tot 2018 gemiddeld een ‘nullijn’ zullen volgen.

Reageer op dit artikel