nieuws

JLL: Medewerkers centraal bij duurzame huisvesting

Geen categorie

Kantoorgebruikers in Nederland vinden het welzijn van hun medewerkers in toenemende mate de belangrijkste drijfveer voor duurzame huisvesting. Daarnaast kiezen zij steeds vaker voor verduurzamen van bestaande bouw in plaats van verhuizen naar duurzaam ontwikkelde nieuwbouw.

Dat blijkt uit de Occupier Special – Duurzaamheid 2013 van Jones Lang LaSalle. De onderzoekers constateren een ‘opvallend sterke’ verschuiving in de locatievoorkeuren van kantoorgebruikers. Zo blijkt 59 procent nu gehuisvest te zijn op snelweglocaties, terwijl in de toekomst nog maar 30 procent van de kantoorgebruikers op dit type locatie gehuisvest wil zijn. Daarbij is steeds meer interesse voor multimodale knooppunten die zowel met openbaar vervoer als via de weg goed bereikbaar zijn. Dit zijn veelal stationslocaties in het centrum of aan de ring van de stad met een ‘hoogstedelijk’ profiel, vanwege de mix aan functies en voorzieningen die zij bieden. De ambitie om duurzaam gehuisvest te zijn, polariseert. De tweedeling tussen gebruikers die zich duurzaam huisvesten en gebruikers die geen duurzame ambities (meer) hebben, wordt steeds duidelijker.

Claudia Heimensen staat aan het hoofd van de duurzaamheidsafdeling van Jones Lang LaSalle Nederland en legt uit dat het thema duurzame huisvesting aan het verbreden is: ‘Kantoorgebruikers zijn niet langer primair gericht op het terugdringen van energieverbruik. Ze zijn steeds duidelijker bezig met het welzijn van medewerkers. Dat zien we ook terug in de aspecten die kantoorgebruikers graag gerealiseerd zien in hun huisvesting, zoals visueel comfort door daglicht op de werkplek, flexibele indelingsmogelijkheden en de bereikbaarheid van het kantoor. Ook ontdekken steeds meer organisaties de voordelen van het verduurzamen van bestaand vastgoed door de intrede van technologische innovaties en een haalbare financiering.’

Uit het onderzoek, dat plaatsvond onder 137 kantoorgebruikers, blijkt dat de duurzaamheidsaspecten die kantoorgebruikers belangrijk vinden verschuiven. Dit jaar staat ‘gezondheid’ op de eerste plaats. Op de tweede plaats komt ‘energie’, terwijl dit aspect in eerdere onderzoeken uit 2008 en 2010 steevast op de eerste plaats stond.

Respondenten is gevraagd naar hun betalingsbereidheid voor duurzaamheid. Uit het onderzoek van 2013 blijkt dat deze een sterke relatie heeft met de voordelen van hogere arbeidsproductiviteit door verbetering van het comfort en het welzijn van medewerkers. Ook het aspect mobiliteit krijgt in het onderzoek van 2013 een fors hogere waardering dan in 2010 (van plaats 7 in 2010 naar plaats 3 in 2013). Bereikbaarheid per openbaar vervoer is een steeds zwaarwegender factor in de locatiekeuze.

Reageer op dit artikel