nieuws

IVBN: geen uitbreiding winkelmeters

Geen categorie

De IVBN wil geen uitbreiding van winkelmeters buiten de bestaande winkelstructuur. De Nederlandse belangenorganisatie voor institutionele beleggers wil voorrang geven aan de binnenstad en de grote wijkwinkelcentra.

IVBN: geen uitbreiding winkelmeters

Volgens de IVBN is meer gemeentelijke regie nodig op de aanpak van slechtlopende winkelgebieden die getransformeerd moeten worden naar andere functies. Dit staat in de gisteren 7 november verschenen IVBN-visie op het winkellocatiebeleid.

Vastgoedbeleggers zien in de markt de verschillen tussen sterke en zwakke winkelgebieden verder toenemen. ‘Vastgoedbeleggers willen investeren in het versterken van in potentie perspectiefrijke winkelgebieden, om de aantrekkingskracht op consumenten te vergroten’, aldus de IVBN.

De organisatie vindt dat er voor een uitbreiding van het aantal vierkante meters detailhandel ook economische ruimte moet zijn. Bovendien moet uitbreiding gekoppeld worden aan al bestaande, perspectiefrijke winkellocaties. Dit betekent: geen nieuwe detailhandel toevoegen op perspectief-arme winkellocaties, een strikter handhaving van de branchering op PDV/GDV-locaties en daar zeker geen XL- supermarkten toestaan. In aanloopgebieden met veel winkelleegstand kan de detailhandelsfunctie worden omgezet naar wonen of dienstverlening. Pick-up points voor het afhalen van internetaankopen moeten zoveel mogelijk worden ingepast in bestaande winkelgebieden of daar direct tegenaan.

De IVBN ziet de komende jaren ‘een uitdaging’ in de vormgeving van het winkellocatiebeleid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel marktpartijen als de overheid. Beleggers kunnen de aantrekkelijkheid van een winkelgebied sterk bevorderen door investeringen te doen en door een nauwe samenwerking met de ondernemers. Zo blijft het fysieke winkelen aantrekkelijk. Daarnaast willen beleggers de consument een optimale mix bieden van winkelketens en ‘local heroes’. Beleggers ervaren bij dat streven echter beperkingen in het Nederlandse huurrecht, aldus de IVBN.

Reageer op dit artikel