nieuws

Hans Pars geassocieerd partner Twynstra Gudde

Geen categorie

Hans Pars, oud-topman van Wereldhave, wordt geassocieerd partner van adviesbureau Twynstra Gudde. Hij gaat zich bezighouden met alle vraagstukken rondom assetmanagement bij woningcorporaties. Dat meldt het Deventer adviesbureau.

Hans Pars geassocieerd partner Twynstra Gudde

In het verspreide persbericht wijst Twynstra Gudde erop dat corporaties onder druk staan door een veranderend speelveld. ‘Deze omvangrijke sector biedt echter ook veel kansen om het vastgoedresultaat te verbeteren. Verbetering van de vastgoedprestaties komt ten goede aan de maatschappelijke rol die corporaties vervullen. Daarmee behouden corporaties hun maatschappelijke betekenis.’

Twynstra Gudde ondersteunt woningcorporaties bij hun strategische heroriëntatie, organisatieontwikkeling, vraagstukken rond een efficiënte bedrijfsvoering, risicomanagement, vastgoedsturing, portefeuille- en assetmanagement en maatschappelijk rendement.

Pars vertrok in 2012 als CEO van Wereldhave na sterk tegenvallende resultaten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Voordien vervulde hij een bestuursfunctie bij VastNed Retail en was hij verantwoordelijk voor de aansturing van vastgoedportefeuilles bij Rodamco en de Stichting Pensioenfonds Hoogovens. Zijn huidige nevenfuncties zijn commissaris bij Vesteda en docent aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

Reageer op dit artikel