nieuws

Makelaars verwachten groei in personeelsbezetting

Geen categorie

Het komende jaar verwacht 24 procent van de makelaarskantoren een stijging in het personeelsbestand. Vorig jaar was dat nog 9 procent. Dat blijkt uit het derde jaarlijkse onderzoek van Bangma & Bosma Bedrijfsadvies naar de salarisontwikkelingen van de meest voorkomende functies op makelaarskantoren in Nederland.

‘Op basis van ons onderzoek constateren we een duidelijk positievere stemming onder de makelaars ten opzichte van vorig jaar. Dit is ook in lijn met de dagelijkse gesprekken die wij voeren met makelaars’, aldus de bedrijfsadviseur. Het onderzoek is in september uitgevoerd.

De huidige situatie op de woningmarkt resulteert ook dit jaar in verder verslechterde arbeidsvoorwaarden op de makelaarskantoren. Er is echter wel een afvlakking te zien volgens de onderzoekers. Opvallend is verder dat de personeelsbezetting bij de kleine en middelgrote kantoren in 2013 met 20 procent is gestegen ten opzichte van 2012, terwijl de bezetting bij grote kantoren met gemiddeld 37,5 procent is gedaald. Het aantal makelaarskantoren dat haar medewerkers een pensioenregeling aanbiedt, daalde met 22 procent.

Reageer op dit artikel