nieuws

Blok: instorten bouwproductie corporaties geen probleem

Geen categorie

Blok: instorten bouwproductie corporaties geen probleem

De verhuurderheffing van 1,7 miljard euro – die volgens critici funest is voor de nieuwbouw – gaat onder geen beding van tafel. Dat de woningproductie van corporaties daalt van 28.000 nu naar 12.000 in 2017, zoals het Waarborgfonds Sociale Woningen half mei voorspelde, is geen probleem.

Dat zegt minister Stef Blok in een interview met Vastgoedmarkt. ‘De corporatiesector is met 2,3 miljoen woningen en een doelgroep van 1,8 miljoen huishoudens toch te groot’, aldus de minister in de Provada-special die op 1 juni verschijnt.

De krimp is evenwel geen gevolg van de heffing, benadrukt Blok. ‘Corporaties anticiperen enkel op het ingezette kabinetsbeleid om de sector te verkleinen. Ze zijn prima in staat de heffing op te brengen via extra huurinkomsten uit de inkomensafhankelijke huur en 800 miljoen euro uit besparingen op beheerkosten.’ De minister breekt ook met het beleid van zijn voorgangers om met een streefgetal van de jaarlijkse woningproductie te komen. ‘Niet de minister maar de markt bepaalt hoeveel woningen er nodig zijn.’

Door de krimp van de corporatiesector wacht het middeldure huursegment juist een onstuimige groei, voorziet Blok. ‘Honderdduizenden scheefwoners zullen uitkijken naar een middeldure huurwoning, net als miljoenen zzp’ers, flexwerkers en senioren.’ Dat de verhuurderheffing ook de nieuwbouwplannen van beleggers in de weg zou staan, wil er bij Blok niet in. ‘Dat zijn spookverhalen. Nieuwbouw met een huur boven de liberalisatiegrens van 681 euro zal niet onder de heffing vallen, ook niet als de WOZ-waarden verder zouden dalen. Je kan mij niet wijsmaken dat de institutionele woonfondsen dat niet goed kunnen uitleggen aan hun investeerders.’

In het interview kondigt Blok ook met grote stelligheid aan dat hij het speelveld van corporaties drastisch gaat beperken. ‘Corporaties mogen niet meer investeren in middeldure huurwoningen, koopwoningen en commercieel vastgoed. Daarmee creëer ik voor beleggers een echt gelijk speelveld. Voor hun bestaande niet-kernportefeuille en lopende projecten komt een overgangsregime. Nu kan ik corporaties niet dwingen om dit vastgoed te verkopen.’

Gisteren bleek echter dat Blok die verkoop toch wettelijk wil afdwingen. Via de NOS lekte uit dat corporaties hun geliberaliseerde huurwoningen, koopwoningen en commercieel vastgoed – goed voor zeker 50 miljard euro – binnen twee jaar moeten verkopen of afzonderen in aparte BV’s. Dat staat echter nog niet vast, reageert een woordvoerster van Blok op het uitgelekte document. ‘Het gaat slechts om een bespreekdocument. De ministerraad moet zich er nog over buigen. Het is geen wetsvoorstel maar een aanpassing op de al in gang gezette herziening van de Woningwet’, aldus de woordvoerster.

De wettelijke basis voor gedwongen verkoop zal Blok pas op zijn vroegst dit najaar hebben. In de zomer gaat het aanpassingsvoorstel naar de Raad van State. Na de zomer spreekt de Tweede Kamer zich erover uit, vervolgens moet het nog langs de senaat.

Reageer op dit artikel