nieuws

WPM en Vastgoedmarkt initiëren jaarlijkse stedenprijs

Geen categorie

De WPM Groep initieert samen met Vastgoedmarkt een nieuwe jaarlijkse prijs, de StiB. Dit is een prijs voor het initiatief of een gebiedsversterking dat de meest succesvolle impuls geeft aan de vitaliteit en dynamiek van de stad.

WPM en Vastgoedmarkt initiëren jaarlijkse stedenprijs

De StiB moet initiatieven in steden stimuleren. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt op 5 juni tijdens de Provada in de Rai in Amsterdam.

De aandacht voor vastgoed zal zich de komende tijd voornamelijk op de stad richten. De inrichting van steden en dorpen is een complexe opgave. Het is een evenwicht tussen wat de samenleving belangrijk vindt en hoe dat vorm moet krijgen in stedelijke structuren, architectuur en inrichting van de gebouwde omgeving. Steden hebben impulsen nodig om zich verder te blijven ontwikkelen, waardoor weer nieuwe dynamiek ontstaat. Tijdens het jubileumcongres van WPM in oktober 2012 met de titel Vitale Steden en Dynamisch Vastgoed is dit thema verder uitgediept. WPM en Vastgoedmarkt hebben in vervolg daarop besloten aan dit thema ook een jaarlijkse prijs te verbinden.

De StiB is een prijs voor ontwikkelingen/ initiatieven/ plekken die een voorbeeld zijn om de vitaliteit en dynamiek van stad of dorp te versterken. Het gaat om inspirerende ontwikkelingen die mens en stad met elkaar verbinden en waarbij het ‘samen meer waarde geven’ centraal staat.

De prijs gaat naar de gemeente waarin het initiatief tot stand is gebracht. Deze kan de prijs delen met andere betrokkenen. WPM en Vastgoedmarkt selecteren vijf kandidaten voor de prijs. Deze worden medio mei bekendgemaakt. De nominaties worden beoordeeld door een jury van vooraanstaande personen uit verschillende vakgebieden.

De aanmelding moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: het moet gaan om een Nederlands project; de ontwikkeling moet een ruimtelijke component hebben; al zijn gerealiseerd; de afgelopen drie jaar een impuls hebben gegeven aan de omgeving/ maatschappij/ stad; een bijdrage leveren aan de identiteit van de stad of het dorp; met investeringen maatschappelijke dynamiek op gang hebben gebracht.

De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 5 juni om 15.30 uur op het inspiratieforum van de Provada in de Rai in Amsterdam. Aanmelden kan via stedeninbeweging@wpmgroep.nl. De aanmeldingen moeten voor 15 april binnen zijn. Meer informatie op www.stedeninbeweging.nl.        

Reageer op dit artikel