nieuws

woz-waarde voortaan per jaar vastgesteld

Geen categorie

Gemeenten stellen vanaf volgend jaar elk jaar opnieuw de WOZ-waarde van woningen en bedrijven vast.

Tot op heden gebeurde dat elke vier jaar. Het kabinet had al eerder besloten tot de aanpassing van de taxatie en heeft nu in overleg met de gemeenten besloten de wetswijziging in 2007 in te laten gaan. Als voordeel ziet het kabinet dat burgers niet meer na vier jaar met enorme waardeontwikkelingen worden geconfronteerd. De WOZ-waarde is bepalend voor onder meer de hoogte van de onroerendzaakbelasting en waterschapslasten.In 2007 wordt bij het vaststellen van de waarde nog wel peildatum 2005 gebruikt. Het kabinet is van plan om de periode tussen het vaststellen van de waarde en het gebruik ervan in te korten tot een jaar.

Reageer op dit artikel