nieuws

woningtekort nederland neemt langzaam af

Geen categorie

Het woningtekort in Nederland is in 2005 afgenomen van 2,7 tot 2,5 procent.

In totaal zijn vorig jaar 74.300 nieuwe woningen gebouwd. Dat blijkt uit het jaarverslag van VROM. Minister Dekker denkt dat in 2006 meer woningen dan vorig jaar worden gebouwd. Ze baseert haar verwachting op de groei van het aantal afgegeven bouwvergunningen met 10 procent.Juist deze week uitte de Algemene Rekenkamer kritiek op het te vage ruimtelijk beleid van het kabinet. De doelstellingen ervan zijn niet specifiek, niet meetbaar, niet gekoppeld aan een tijdshorizon en het kabinet heeft geen tussendoelen geformuleerd. Volgens de Rekenkamer maakt dit het moeilijk om het beleid te beoordelen, bij te sturen of te herzien. De minister van VROM gaf in een reactie aan dat het ruimtelijk beleid een hoog abstractieniveau heeft en dat het moeilijk is concrete doelstellingen te formuleren. Ze beloofde wel verbetering.

Reageer op dit artikel