nieuws

Woningprijzen stabiel in Nederland

Geen categorie

De gemiddelde prijs van een woning in Nederland bedroeg 206.

83 euro in 2003 en bleef daarmee nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2002. Dat blijkt uit onderzoek naar de Europese huizenmarkt, uitgevoerd door ERA, een samenwerkingsverband van makelaars. Het aantal woningtransacties daalde licht: 193.281 in 2003 versus 200.000 in 2002. De stabilisering lijkt voornamelijk een gevolg te zijn van de afgenomen economische groei: vooral de vraag naar duurdere woningen is sterk afgenomen. Huizen tot 350.000 euro zijn echter nog steeds in trek, tegenwoordig ook bij mensen die eerst een duurdere woning hadden en nu een goedkopere woning zoeken.In de meeste Europese landen zijn de prijzen van woningen gestegen, ondanks de lagere economische groei. In het grootste deel van de onderzochte landen is beleggen in onroerend goed sinds het instorten van de aandelenmarkten bijzonder populair geworden. Dit heeft het stijgen van de prijzen in de hand gewerkt. Uitzondering hierop vormen Nederland en Duitsland, waar de woningprijzen vrijwel gelijk bleven (Nederland) en licht daalden (Duitsland). In Spanje zijn de huizenprijzen het sterkst gestegen, met 18 procent. Het aantal transacties is verdubbeld. Het volledige rapport is te downloaden via http://www.eraeurope.com/press.     

Reageer op dit artikel