nieuws

woningcorporatie mag bouwen in buitenland

Geen categorie

Woningbouwcorporaties mogen huizen bouwen in het buitenland.

Dat heeft de rechtbank in Maastricht bepaald in een hoog opgelopen ruzie tussen het ministerie van VROM en woningstichting Servatius, zo werd gisteren bekendgemaakt.Minister Sybilla Dekker (VROM) heeft inmiddels laten weten tegen de uitspraak in beroep te zullen gaan bij de Raad van State. Dekker had de Maastrichtse woningbouwstichting in februari verboden verder te gaan met een woningbouwproject in het Belgische Luik. De rechtbank achtte het verbod in strijd met het Europees Verdrag. Het ministerie verbood Servatius het woningbouwproject in Luik omdat woningbouwverenigingen alleen bij hoge uitzondering in het buitenland mogen bouwen, aldus de minister. De rechtbank stelde vast dat de minister niet in staat was aan te geven waarom het verbod aan Servatius om over de grens te bouwen ‘noodzakelijk’ en ‘proportioneel’ zou zijn.De rechter vonniste in het voordeel van Servatius door te wijzen op de vrijheid van kapitaalverkeer in Europa. Die telt zwaarder dan de nationale wetten, zo oordeelde de rechter.In het wooncomplex Domaine des Franciscains in de tegen een helling gebouwde Luikse wijk Sainte-Marguerite heeft Servatius 88 ruime luxe appartementen gebouwd, deels huur en deels koop.Het conflict tussen VROM en Servatius begon ongeveer drie jaar geleden toen Servatius een procedure begon bij de bestuursrechter omdat minister Dekker de woningbouwactiviteiten in Luik wilde verbieden. Een jaar later kondigde Dekker aan daadwerkelijk de bouw van de huur- en koopwoningen in Luik te willen stopzetten. Toen was ook sprake van een dwangsom van 2,6 miljoen euro. Servatius wist via een kort geding de dwangsom van tafel te krijgen. Op verzoek van de rechter hebben VROM en Servatius onderzocht of ze overeenstemming konden bereiken over het Belgische bouwproject. Dat is niet gelukt.VROM verdedigde het standpunt dat woningcorporaties niet in het buitenland mogen werken, omdat de investeringen van Servatius in Luik een vorm van Nederlandse overheidssteun zouden zijn. Servatius is het hier niet mee eens omdat de woningcorporatie de activiteiten in Luik niet zelf verricht, maar ‘tegen volledig transparante, marktconforme voorwaarden’ financiering verstrekt aan haar dochteronderneming in Luik. Met het vonnis in de hand is voor Servatius de weg vrij om plannen voor woningbouw in Lanaken, Riemst en Vis verder uit te werken. Met het oog op de vraag naar starterwoningen van Maastrichtenaren, wil de corporatie in die steden voornamelijk dergelijke woningen realiseren.

Reageer op dit artikel