nieuws

‘woningbouw en wegenaanleg geen natuurramp’

Geen categorie

‘Als er één terrein is waar Nederland zucht onder het sociaal-democratische juk, dan is het de ruimtelijke ordening.

Een kartel van rode planners en groene beleidsambtenaren maakt in de praktijk nog steeds de dienst uit. Nederland is dicht, dat is het uitgangspunt waaraan de rood-groene kongsie zijn macht ontleent.’Aldus VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen tijdens een politiek café in Cuijk. Volgens Van Aartsen is Nederland helemaal niet dicht. ‘Hoe groot is het gedeelte van Nederland dat werkelijk is bebouwd? Ik zal het u meteen vertellen: 12,2 procent. Dus hebben we het over 87,8 procent onbebouwd. Dat klinkt niet als dicht’, aldus Van Aartsen. Hij wees erop dat van het onbebouwde deel een kwart is bestemd voor bos, water, recreatie en natuur. ‘Daaraan wil niemand tornen. Terecht niet, ook de VVD niet. Door allerlei oorzaken komt veel landbouwgrond vrij. Dat is ruimte waarmee we wat moeten. Anders is Nederland straks te leeg. Ik zeg: beschouw woningbouw als economische drager in het landelijk gebied. Het voorzieningenniveau van kleine kernen staat onder druk. Iedere dag stoppen er boerenbedrijven en komen agrarische bedrijven leeg te staan. Wonen kan bijdragen aan een economische en sociale versterking van het landelijk gebied.’

Reageer op dit artikel