nieuws

‘witwassen in nederland vooral via vastgoed’

Geen categorie

In Nederland wordt naar schatting jaarlijks voor 18,5 miljard euro witgewassen, zo stelt een onderzoek naar criminele geldstromen.

Hiervan zou 14,7 miljard euro afkomstig zijn van in het buitenland gepleegde criminaliteit, 3,8 miljard euro van Nederlandse criminaliteit. De belangrijkste witwaskanalen zijn investeringen in vastgoed, over- en onderfacturering bij internationale handel en witwassen via bijzondere financiële instellingen. Het onderzoek is verricht door de Utrecht School of Economics (USE) in samenwerking met de Australian National University in opdracht van het ministerie van Financiën.Er is internationaal weinig bekend over criminele geldstromen. Cijfers die internationaal worden gebruikt, zijn nauwelijks onderbouwd en er wordt weinig onderzoek verricht naar de economische effecten van criminele geldstromen. Het onderzoek geeft een nieuwe schatting van de in Nederland gegenereerde en de uit het buitenland afkomstige criminele gelden. Dit is gedaan aan de hand van het wereldmodel voor criminele geldstromen van de Australische onderzoeker John Walker, een autoriteit op dit terrein. De USE, onder leiding van prof. dr Brigitte Unger, heeft dit model verfijnd en toegepast op Nederland met bestaande gegevens over criminaliteit en criminele geldstromen. Ook na deze verfijning is het een tentatief model dat zeker nog een goede empirische onderbouwing nodig heeft.Volgens dit model levert criminaliteit in Nederland jaarlijks ten minste 8,6 miljard euro aan witwasgelden op, waarbij het overgrote deel (ruim 70 procent) afkomstig is van een of andere vorm van fraude.Fraude is echter een zeer breed begrip (variërend van professionele financieel-economische fraude tot uitkeringsfraude en zwart werk). Daardoor is dit getal met grote onzekerheid omgeven en zullen de economische effecten, afhankelijk van de fraudevorm sterk uiteen lopen. Op de tweede en derde plaats komen drugscriminaliteit (goed voor ongeveer 20 procent van de witwasgelden) en overige vormen van criminaliteit (10 procent).Verder blijkt uit het Walker-model dat grensoverschrijdende witwasstromen omvangrijker zijn dan witwasstromen afkomstig uit criminaliteit die in Nederland is begaan. Van de witwasgeldstroom is 3,8 miljard euro afkomstig uit criminaliteit in Nederland (de overige 4,8 miljard euro vloeit weg naar het buitenland), 14,7 miljard euro is afkomstig van buitenlandse criminaliteit. Dit brengt het totaal op 18,5 miljard euro. Dat is inclusief fraude.Volgens de onderzoekers is er relatief veel bekend over witwassen in kleine volumes, maar relatief weinig over witwassen in grote volumes, zoals misbruik van handelsstromen, investeringen in vastgoed en witwassen via bijzondere financiële instellingen (financieringsmaatschappijen en trustkantoren die deze financieringsmaatschappijen aansturen).Het onderzoek onderscheidt drie soorten economische effecten van witwassen. In de eerste plaats allocatieaffecten ofwel prijsverstoringen, bijvoorbeeld op de onroerendgoedmarkt of bij misbruik van internationale handelsstromen.In de tweede plaats groei-effecten. Deze kunnen negatief (verstoring van de economische processen, kosten van de achterliggende criminaliteit) zijn, maar ook licht positief (witwassen als bron van economische bedrijvigheid). Op de lange termijn zijn de economische effecten echter altijd negatief.Criminelen die Nederland alleen gebruiken om geld wit te wassen, leren hier de weg kennen en zullen uiteindelijk een deel van hun criminele activiteiten naar Nederland verplaatsen. Bovendien maakt witwassen criminaliteit lonend en tast witwassen het vertrouwen aan in de economische en politieke instituties.De resultaten van het onderzoek zijn voor de verantwoordelijkheid van de onderzoekers. Het ministerie van Financiën is echter van mening dat de onderzoekers erin zijn geslaagd een heldere schets te geven van de indicatieve omvang, aard en problemen van criminele geldcirculatie in Nederland.

Reageer op dit artikel