nieuws

vvd wil minder europa in archeologiebeleid

Geen categorie

In het Kamerdebat over de wijziging van de Monumentenwet heeft de VVD gepleit voor een sterke terugdringing bij de rol van Europa bij het archeologisch beleid.

De liberalen stelt daarom vraagtekens bij het door veel projectontwikkelaar verguisde verdrag van Valletta.De VVD is van mening dat Nederland haar archeologiebeleid zelf moet bepalen. Ook vraagt de VVD zich af of het terecht is dat de wet stringente bepalingen aangeeft voor het gemeentelijk archeologiebeleid die met name voor grote projecten verder gaan dan het Europese Verdrag. De liberalen vinden van niet en zijn van mening dat er meer beleidsvrijheid voor gemeenten hierin moet zijn.Het voorstel in het debat was om in de wet op te nemen dat gemeenten een kader opstellen voor de afweging tussen archeologisch beleid en andere beleidsvoornemens, zoals op het gebied van ruimtelijke ordening. De verantwoordelijkheid komt zo bij de gemeente terecht en zij zullen in overleg moeten treden met alle betrokkenen. Dit vergt een aanpassing van deze wet. De liberalen konden echter geen andere partijen meekrijgen voor deze aanpak.

Reageer op dit artikel