nieuws

VROM-raad wil meer keuze in woningen

Geen categorie

De overstap van een huurwoning naar een koopwoning is momenteel te groot.

Dat maakt het moeilijker voor mensen hun eerste huis te kopen. Volgens de VROM-raad moet de kloof tussen huur en koop verkleind worden door burgers meer keuze in verschillende soorten woningen te bieden. In een advies aan minister Dekker van Volkshuisvesting, dat vrijdag openbaar werd gemaakt, stelt de raad dat het niet de taak van de overheid is het eigenwoningbezit te stimuleren. ‘De overheid kan zich beter richten op het bevorderen van keuzemogelijkheden en keuzevrijheid tussen huren en kopen.’ De raad, een adviesorgaan van regering en parlement, meent dat mensen prima zelf kunnen bepalen wat beter voor ze is, huur of koop. ‘Eigenwoningbezit is geen doel in zich.’ In de zoektocht naar een geschikte en passende woning stuiten zij echter vaak op het gegroeide ‘niemandsland’ tussen huur en koop. Deels veroorzaakt de markt deze kloof. Het woningtekort in combinatie met de lage rente zorgt ervoor dat huizenprijzen hoog zijn. Maar daarnaast druist de belastingwet volgens de VROM-raad tegen het beleid nieuwkomers een eigen woning te doen kopen. Eigenwoningforfait, hypotheekrenteaftrek en overdrachtsbelasting zijn volgens de raad hierbij niet ‘doelmatig’ en werken zelfs averechts. ‘Per saldo is het ongerichte steun voor zittende eigenaar-bewoners, waardoor de drempel voor nieuwkomers verhoogd is.’ De VROM-raad adviseert dit probleem op te lossen door de belastingwet af te stemmen op de doelen van het woningmarktbeleid. Fiscale steun moet het kabinet bijvoorbeeld in het vooruitzicht stellen voor projecten die de kwaliteit van de woningvoorraad verbeteren. De overdrachtsbelasting wil de raad afschaffen omdat die stap de doorstroming op de woningmarkt bevordert.     

Reageer op dit artikel