nieuws

vrom-raad wil andere koers stedelijke vernieuwing

Geen categorie

De huidige stedelijke vernieuwing schiet tekort.

Momenteel bestaat die vooral uit sloop en nieuwbouw van woningen alsmede uit sociale programma’s gericht op sociale cohesie en leefbaarheid. Bestuurders en beleidsmakers moeten echter veel meer uitgaan van de ambities van mensen om vooruit te komen. Dit bepleit de VROM-raad in het advies ‘Stad en stijging, sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing’ dat gisteren is uitgebracht. Stedelijke vernieuwing moet volgens de raad bijdragen aan sociale stijging, aan meer treden op de ‘ladder’ van het onderwijs, werken, wonen en vrije tijd. Als bewoners hun sociaal-economische positie kunnen verbeteren, blijven daarmee de middeninkomens behouden voor de stad. Dit is weer van belang voor het economisch draagvlak en het emanciperend vermogen van de stad, aldus de VROM-raad.

Reageer op dit artikel