nieuws

VNG: vrees voor snelle stijging ozb ongegrond

Geen categorie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de eerder deze week geuite vrees van Vereniging Eigen Huis dat de stijging van de gemeentelijke woonlasten ‘nog verder uit de hand loopt’ ongegrond is.

‘Onderzoek wijst immers uit dat gemeenten zich in het verleden ingetogen hebben betoond bij het verhogen van de tarieven van de ozb.’ Het voorstel om de stijging van de gemeentelijke lasten door de regering aan banden te leggen via maximering stuit op ernstige bezwaren van de VNG. Het is een onnodige actie, die ook de autonomie van gemeenten aantast. De rioolrechten en de afvalstoffenheffingen zijn volgens de VNG al vele jaren gemaximaliseerd. Zij mogen wettelijk niet méér opbrengen dan de kosten die de gemeenten maken voor respectievelijk rioleringen en huisvuil ophalen. Dat ondanks de wettelijke maximering de heffingen jaarlijks stijgen, heeft te maken met jaarlijks stijgende kosten door verscherpte wettelijke eisen en wensen van burgers. De flinke buien van de afgelopen weken zorgen voor veel wateroverlast. Om die overlast aan te pakken, zijn grote investeringen nodig in het rioolstelsel. Als inwoners droge voeten willen, zullen ze daarvoor moeten betalen, vindt de VNG. Gemeenten hebben hiervoor momenteel geen financieringsinstrumenten. De VNG pleit daarom voor een verbreding van het huidige rioolrecht.     

Reageer op dit artikel