nieuws

vng: duidelijkheid investeringsruimte corporaties

Geen categorie

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat er duidelijkheid moet zijn over de hoogte van de investeringsruimte van een woningcorporatie.

Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 16 maart over de toekomst van de woningcorporaties heeft de VNG gewezen op het belang van het inzetten van onbenut vermogen van woningcorporaties voor de volkshuisvesting. De woonvisie van een gemeente moet leidend zijn. Er moet duidelijkheid zijn over de hoogte van de investeringsruimte van een woningcorporatie. De investeringsdoelstelling moet worden verbreed. Roelof Bleker, wethouder in Enschede en voorzitter van de VNG-commissie Bouwen en Wonen, gaf aan op hoofdlijnen tevreden te zijn met de ‘Beleidsvisie toekomst woningcorporaties’ van minister Dekker (VROM). Voorop staat dat het onbenut vermogen van de woningcorporaties moet worden ingezet voor de volkshuisvesting. Gemeenten krijgen daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid, want ze kunnen een zogenoemde woonvisie vaststellen. Op basis daarvan moeten woningcorporaties een concreet investeringsbod uitbrengen dat moet leiden tot prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporatie(s). Bleker bracht verder naar voren, dat als een gemeente een woonvisie heeft vastgesteld, de woningcorporatie deze visie in acht moet nemen. Ook bij de beslechting van een mogelijk geschil tussen partijen, door een mediator of door de minister zelf, moet uiteindelijk de woonvisie leidend zijn. De minister moet dan snel, met de woonvisie als uitgangspunt, de knoop kunnen doorhakken.

Reageer op dit artikel