nieuws

Vijftig bedrijventerreinen als ‘topproject’ aangemerkt

Geen categorie

Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken heeft uit de 3600 Nederlandse bedrijventerreinen vijftig grote en complexe bedrijventerreinen geselecteerd als topproject.

Deze zogenoemde topprojecten moeten leiden tot 3500 hectare geherstructureerd en 7000 hectare nieuw bedrijventerrein in 2012. Hiervoor is totaal 200 miljoen euro beschikbaar. Dit staat in het Actieplan Bedrijventerreinen dat Van Gennip gisteren aan de Tweede Kamer heeft gezonden. In het plan geeft het kabinet voor de jaren 2004 tot en met 2008 aan welke acties zij neemt om de aanleg en herstructurering van bedrijventerreinen te stimuleren. De vijftig gekozen terreinen zijn alle groter dan 150 hectare (gemiddeld 360 hectare), hebben een bovenregionaal karakter en bieden ruimte voor bedrijven in milieucategorie 4 of hoger. Bovendien kampen de regio’s waar deze terreinen zijn gelegen met een grote herstructureringsopgave en zijn bedrijventerreinen er schaars. Bij de selectie is eveneens gekeken naar de economische spin off, de bereikbaarheid en de vestigingsmogelijkheden voor ruimtelijk moeilijk in te passen industrie. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat er tot 2020 nog 23.000 hectare nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn. Deze behoefte is gebaseerd op een hoog economisch groeiscenario. Van de huidige 93.000 hectare bedrijventerrein is 20 procent verouderd en moet worden geherstructureerd. Het actieplan sluit aan bij de Nota Ruimte. Binnenkort zal Van Gennip ook haar nota Pieken in de Delta, Gebiedsgerichte Economische Perspectieven naar de Tweede Kamer sturen. In deze nota staat haar visie op het regionaal beleid.

Reageer op dit artikel