nieuws

vesteda dreigt met juridische stappen om huurbeleid

Geen categorie

Het woningfonds Vesteda heeft zich in een open brief gericht tot de Tweede Kamer met het verzoek de voorstellen voor het huurbeleid alsnog aan te passen.

Volgens Vesteda wordt het verzoek gedragen door de overige leden van de IVBN.’Voor het realiseren van de ambitieuze doelstellingen van het parlement en de regering is de volle inzet en medewerking van alle partijen noodzakelijk. Die medewerking kan alleen worden verkregen op basis van begrip en respect voor de posities en belangen van de betrokken partijen. Tot die partijen behoren ook de institutionele beleggers’, aldus Vesteda.’De discussie over het huurbeleid heeft de afgelopen periode helaas een hoge populistische lading gekregen. Daardoor is een werkelijk inhoudelijke afweging van belangen nauwelijks meer mogelijk gebleken en kan de indruk zijn ontstaan dat het bij het ‘luxe’ of ‘dure’ huursegment gaat om extreem dure woningen voor een kleine groep welgestelden. Die beeldvorming is pertinent onjuist. Bij het middensegment gaat het om woningen met huren vanaf 650 euro. De nieuwbouw in vrijwel het gehele middensegment wordt op onacceptabele wijze getroffen door de voorliggende voorstellen.’Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de eigen portefeuille legt Vesteda uit dat de financiële gevolgen van de voorstellen voor de aandeelhouders onacceptabel zijn. ‘Wij zijn dan ook gedwongen om alle mogelijkheden tot verhaal te onderzoeken. Naast deze directe schade wordt het de beleggers door het voorgestelde beleid vrijwel onmogelijk gemaakt om op verantwoorde wijze te investeren in nieuwe woningen, maar ook in de bestaande voorraad. Die ruimte in de markt zou voor een deel kunnen worden ingevuld door corporaties die, gezien hun doelstellingen en hun financiering met maatschappelijk kapitaal, geen marktconforme rendementscriteria hoeven te hanteren. Wij beschouwen dit in het verlengde van het ‘level playing field’ als concurrentievervalsing en beperking van de mededinging. Ook op dit punt zullen wij ons moeten beraden op de mogelijkheden om die ontwikkeling te stoppen. In zijn algemeenheid groeit door overheidsingrijpen het verschil qua (afzet)randvoorwaarden tussen koop en huur. Van sectorneutraliteit is geen sprake.’

Reageer op dit artikel