nieuws

verdere waardestijging retail estates

Geen categorie

Het Belgische vastgoedbevak Retail Estates (aan de euronext genoteerd) heeft op 30 september 2006 haar eerste semester van haar boekjaar 2006-2007 afgesloten.

De resultaten beantwoorden aan de verwachtingen: de courante netto winst die 4,46 miljoen euro bedraagt, stijgt met 4,2 procent ten opzichte van de winst in de vergelijkbare periode van het vorige boekjaar(4,27 miljoen euro). Het netto resultaat (na integratie van het resultaat op de portefeuille) bedraagt 7,74 miljoen euro (was een jaar eerder 5,94 miljoen euro). De reële waarde van de vastgoedportefeuille, inclusief de activa bestemd voor verkoop, bedraagt op 30 september 2006 188,59 miljoen euro (174,92 miljoen euro aan gebouwen in eigendom en een participatie van 13,66 miljoen euro in het vastgoedcertificaat Distri-Land) in vergelijking met 182,94 miljoen euro op 31 maart 2006. De meerwaarde op de portefeuille bedraagt 3,3 miljoen euro. Deze stijging is het resultaat van enerzijds de waardecreatie door de oplevering van de uitbreiding van het winkelcomplex te Sandweiler (Groot hertogdom Luxemburg) en de constante waardestijging van de vastgoedportefeuille door de grote vraag naar winkelpanden als investeringsproduct. In het afgelopen semester werd 2,51 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de vastgoedportefeuille. Sinds de aanvang van het tweede semester werden twee bijkomende projecten opgeleverd namelijk te Marche-en-Famenne (drie winkelpanden) en te Sint-Niklaas. Met het oog op de realisatie van een nieuw project te Roeselare langs de Brugsesteenweg, werd de controle verworven over de NV Kaïro die een garagepand bezit. Tevens werden twee winkelpanden aangekocht te Halle. De investeringen in de uitbreiding van de winkelportefeuille welke in de loop van het tweede semester verricht worden, bedraagt naar schatting 6,20 miljoen euro.

Reageer op dit artikel