nieuws

Veerman wil Flora- en Faunawet vereenvoudigen

Geen categorie

Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) wil de Flora- en Faunawet aanpassen.

Dat schrijft de minister vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De twee jaar oude wet leidt er soms toe dat bouwwerkzaamheden worden stilgelegd als zeldzame dieren of planten worden aangetroffen. Veerman vindt de wet te star en administratief te belastend. De 36.000 dier- en plantensoorten die Nederland telt, wil hij onderbrengen in drie categorieën: onbeschermde soorten, zeldzame soorten (460) en zeer zeldzame soorten (100). Voor de eerste categorie is geen ontheffing meer nodig, voor de tweede categorie alleen als de sector geen goedgekeurde gedragscode heeft en voor de derde categorie blijft een ontheffing noodzakelijk bij ruimtelijke ontwikkelingen. Concreet betekent dit voor ondernemers dat in veel gevallen niet langer per project een aparte ontheffingsprocedure moet worden doorlopen.     

Reageer op dit artikel