nieuws

Toename vermogenspositie corporaties door ontbreken bouwgrond

Geen categorie

De vermogenspositie van woningcorporaties is in het afgelopen jaar toegenomen van 5193 naar 5768 euro per woning.

Op de totale voorraad is dat een toename van bijna 1,4 miljard euro. Dit blijkt uit de binnenkort te verschijnen Bedrijfstakinformatie 2003, een jaarlijks overzicht van cijfers over corporaties, uitgegeven door Aedes vereniging van woningcorporaties.Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen verklaart de stijging van het vermogen uit het uitblijven van grote nieuwbouwlocaties voor corporaties. ‘Het is logisch dat het vermogen stijgt als we ons geld niet kunnen investeren in het bouwen van huurwoningen waar op dit moment veel vraag naar is. Corporaties willen bouwen maar kunnen niet. De plannen liggen klaar, maar er is te weinig bouwgrond in handen van corporaties en bovendien duren de procedures veel te lang. We verwachten dat de minister haar toezegging uit de huurbrief nakomt en samen met de Tweede Kamer het mogelijk maakt dat de corporaties de gewenste bijdrage aan de nieuwbouwproductie ook kunnen leveren. Zonder grond kun je alleen maar luchtkastelen bouwen’, aldus Van Leeuwen. De nieuwbouw is wegens gebrek aan locaties afgenomen van 13.630 woningen in 2002 naar 10.710 woningen in 2003.     

Reageer op dit artikel