nieuws

te weinig particuliere opdrachtgevers in steden

Geen categorie

In niet-stedelijke regio’s wordt nu al meer dan een derde van de woningen in particulier opdrachtgeverschap gebouwd.

Echter, in stedelijke regio’s is het aandeel vaak niet hoger dan 10 procent. Daarmee wordt de doelstelling om vanaf 2005 minimaal een derde van de woningen in particulier opdrachtgeverschap te bouwen niet gehaald. Dat blijkt uit het rapport Sprekende Cijfers Woningmarkten 2006-2 van makelaarsorganisatie Dynamis. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk worden de ontwikkelingen in Nederland uiteengezet. Daarnaast worden in deze zesde editie 29 regionale koopwoningmarkten onder de loep genomen, het betreft hier zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Voormalig staatssecretaris Remkes van VROM formuleerde enkele jaren geleden de doelstelling dat vanaf 2005 ten minste een derde van de opgeleverde nieuwbouwwoningen moest zijn gebouwd door particuliere opdrachtgevers. Dat blijkt alleen in niet-stedelijke gebieden het geval. In stedelijke regio’s is het aandeel vaak niet hoger dan 10 procent. Voor deze regio’s geldt dat er een premieregeling tot 2010 van kracht is om de eigenbouw te bevorderen. Met het binnenstedelijke project Roombeek is de gemeente Enschede koploper als het gaat om particulier opdrachtgeverschap in stedelijke gebieden. Hier wordt 30 procent eigenbouw gerealiseerd. De doelstelling is dat 500 van de in totaal 1500 woningen door particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd en deze doelstelling wordt zeker gehaald. Het bijzondere aan dit project is dat deze vorm van eigenbouw in het centrum van de stad wordt gerealiseerd en dat is uniek in Nederland. Verder blijkt uit het onderzoek dat de markt voor nieuwbouwwoningen in Nederland stabiel blijft. Dit geldt voor zowel aanbod, opname als voor de prijzen. In de vier grote steden is een groei te zien in het aantal nieuwbouwtransacties, waarbij Utrecht voorop loopt. De woningmarkt voor bestaande bouw in Nederland is het afgelopen halfjaar ruimer geworden. Desondanks zet de groei van de gemiddelde koopsom door.

Reageer op dit artikel