nieuws

subsidie voor co2-reductie in bestaande gebouwen

Geen categorie

Het ministerie van VROM stelt met ingang van 27 juli 2006 33 miljoen euro ter beschikking voor CO2-reductie in bestaande (woon-)gebouwen.

De tijdelijke regeling moet grootschalige investeringen voor energiebesparing in bestaande gebouwen stimuleren. Alleen ondernemingen die minimaal twintig ton CO2-reductie per jaar realiseren, komen voor de subsidie in aanmerking. Het maximale subsidiebedrag per project is een miljoen euro. SenterNovem voert de regeling uit in opdracht van VROM. Het huidige klimaatbeleid is vormgegeven op basis van de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het Kyoto-protocol. De subsidieregeling CO2-reductie 2006 is een van de instrumenten van het klimaatbeleid.

Reageer op dit artikel