nieuws

stijging gemeentelijke uitgaven volkshuisvesting

Geen categorie

De Nederlandse gemeenten zullen in 2006 600 miljoen euro meer uitgeven aan volkshuisvesting en ruimtelijke ordening dan in 2005.

Voor deze beleidsgebieden hebben de gemeenten dit jaar een bedrag van 7,1 miljard euro begroot. Op de totale gemeentelijke begroting van 43,5 miljard euro vormen volkshuisvesting en ruimtelijke ordening de voornaamste posten. Dit blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Voorts blijkt uit het rapport dat de gemeenten op het onderdeel bouwgrondexploitatie 4,7 miljard euro hebben begroot, 16 procent meer dan in 2005. De stijging wordt veroorzaakt door meer bouwactiviteiten. De baten uit de bouwgrondexploitatie nemen toe met 800 miljoen euro.

Reageer op dit artikel