nieuws

Steviger grondbeleid voor gemeenten én provincies

Geen categorie

Voortbordurend op de Nota Ruimte wil minister Dekker dat de provincies afspraken kunnen maken met andere overheden en marktpartijen over samenwerking en verdeling van de kosten bij de inrichting van grotere gebieden.

Deze afspraken kunnen gaan over het aanwenden van een deel van de opbrengst van woningbouwlocaties voor het realiseren van natuur- en recreatievoorzieningen in hetzelfde gebied. De minister stelt daarom voor dat ook de provincies de Grondexploitatiewet moeten kunnen toepassen. De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De Grondexploitatiewet is bedoeld om de samenwerking te bevorderen tussen een gemeente en een projectontwikkelaar in situaties waarin de grond in handen is van de private partij. De Grondexploitatiewet biedt een basis voor het maken van afspraken tussen gemeenten en projectontwikkelaars over samenwerking, de inrichting van de betreffende locatie en de verdeling van de kosten die moeten worden gemaakt. Vrijwillige samenwerking blijft voorop staan. Indien een private partij een woningbouwplan wil ontwikkelen maar de noodzakelijke met het plan samenhangende publieke voorzieningen niet wil meefinancieren, dan kan de gemeente deze ‘kosten verhalen’. Een maand geleden stemde het kabinet in met het wetsvoorstel voor de Grondexploitatiewet. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd.     

Reageer op dit artikel