nieuws

steeds meer allochtonen verlaten grote steden

Geen categorie

In navolging van autochtonen, laten ook steeds meer allochtone groepen de grote stad achter zich.

Zij verhuizen echter naar andere omliggende gemeenten dan de autochtonen. Alleen Turken en Marokkanen vertrekken minder vaak uit de stad. Verder verhuizen allochtone Nederlanders gemiddeld vaker dan autochtonen. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de regionale ontwikkelingen van bevolking, allochtonen en Huishoudens. In 2004 verhuisden 30.000 personen vanuit Amsterdam naar een andere Nederlandse gemeente. 24.000 Personen vertrokken uit Rotterdam. Bij beide steden bestond ongeveer 60 procent van de uitstroom uit autochtonen, 30 procent uit niet-westerse allochtonen en 10 procent uit westerse allochtonen. Amsterdammers die in 2004 verhuisden, gingen vooral naar Almere, Haarlemmermeer en Amstelveen. Autochtonen vertrokken vooral naar Haarlemmermeer, gevolgd door Almere en Amstelveen. Voor niet-westerse allochtonen was Almere veruit de belangrijkste bestemming, en dan Haarlemmermeer en Zaanstad. Voor westerse allochtonen stond Amstelveen op de eerste plaats, gevolgd door Haarlemmermeer en Almere. De verhuizingen van Amsterdam naar Almere vormden de grootste binnenlandse migratiestroom in 2004. Surinamers vormden met 1000 verhuizers een derde van de totale Almere-stroom. In totaal verhuisden 2000 niet-westerse allochtonen, 1000 autochtonen en een paar honderd westerse allochtonen van Amsterdam naar Almere. De populariteit van Almere onder Surinamers hangt mogelijk samen met de aantrekkingskracht van de inmiddels omvangrijke groep Surinamers in Almere. Rotterdammers vertrokken in 2004 vooral naar Capelle aan den IJssel, Schiedam en Barendrecht. Onder autochtonen was Barendrecht het meest gewild, gevolgd door Capelle aan den IJssel en Albrandswaard. Capelle aan den IJssel en Schiedam stonden op de eerste en tweede plaats voor niet-westerse allochtonen, Den Haag kwam op de derde plaats. Voor westerse allochtonen stond Capelle op één, Den Haag op twee en Schiedam op drie. In de verhuisstroom naar Capelle aan den IJssel zaten relatief veel Surinamers (14 procent). Naar Schiedam gingen relatief veel Turken (14 procent). De verhuisstroom van Rotterdam naar Barendrecht bestond voor 72 procent uit autochtonen.

Reageer op dit artikel